Mācības bezdarbniekiem

ESF projektu ietvaros piedāvājam bezdarbniekiem mācīties svešvalodas, datorzinības, iegūt lietveža, klientu apkalpošanas operatora un loģistikas darbinieka kvalifikāciju. Mācies par ESF līdzekļiem + saņem stipendiju!

Neformālās izglītības programmas SVEŠVALODU apguvei:

 • 67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
 • 69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 • 70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 • 71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • 86K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • 87K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)
 • 91K mod. – Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 92K mod. – Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 93K mod. – Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 94K mod. – Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 95K mod. – Franču valoda (bez priekšzināšanām)
 • 96K mod. – Zviedru valoda (bez priekšzināšanām)
 • 97K mod. – Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 97aK mod. – Norvēģu valoda (ar priekšzināšanām)

Neformālās izglītības programmas DATORZINĪBU apguvei:

 • 100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 • 101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Mācības notiek izsludinājuma „Svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošana” ietvaros (izsludinājuma Nr. 32/2016).

Profesionālās tālākizglītības programmas KVALIFIKĀCIJAS ieguvei:

Mācības notiek izsludinājuma “Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana” ietvaros (izsludinājuma Nr. 26/2016)

Neformālās izglītības programmas VALSTS valodas apguvei: 

 • 1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
 • 2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
 • 3aK mod. – Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
 • 4aK mod. –  Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

Mācības notiek izsludinājuma “Valsts valodas izglītības programmu īstenošana” ietvvaros (izsludinājuma Nr. 33/2016).

Profesionālās pilnveides programmas:

Vairāk informācijas: tālr. 26354505