Skolas brīvlaikā skolēni tiks iesaistīti projektā “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs”

No 23. līdz 26. oktobrim Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību organizē Veselības dienas riska grupas bērniem projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. Projekta mērķis – veidot bērniem izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz dzīves kvalitāti.

Veselības dienas  īstenos SIA “PURE Academy” darbinieki sadarbībā ar pieredzes bagātiem, profesionāliem nodarbību vadītājiem: pedagoģijas doktori Olgu Glikasu, psiholoģijas maģistri Viju Zēlerti, pedagoģijas doktori Helēnu Vecenāni, izglītības zinātņu maģistri Zitu Valku, informācijas tehnoloģiju maģistru Kasparu Lauri, sociālo zinātņu doktori komunikācijas zinātnē Ingu Pūri un pārmaiņu treneri, seksologu Arturu Šulcu.

Četru dienu garumā bērniem tiks piedāvātas izglītojošas nodarbības un dažāda veida fiziskās aktivitātes (stafetes, rotaļas, vingrošana veselībai un labsajūtai). Dalībnieki apgūs veselīga dzīvesveida pamatprincipus, izzinās fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, mācīsies pieņemt sevi un savu ķermeni, uzzinās par dabas resursu izmantošanas iespējām labsajūtas un veselības nostiprināšanai, spriedīs par vardarbības novēršanu saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem,  pētīs drošību interneta vidē, kā arī iedziļināsies labas uzvedības pamatos.

Bērniem būs pieejamas individuālas konsultācijas pie sabiedrībā plaši zināmā pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca no Rīgas.

Veselības dienās piedalīsies 30 bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Pasākums notiks Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas telpās un tās apkārtnē.

Veselības dienas tiek īstenotas specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

2 komentāri

Diana Mitrofanova saka:

Ka var tikt uz projektu “Liepaja.Vesels.Aktivs.Laimigs”?kada cena projektam?

PURE Academy saka:

Šī ir pagājušā gada rudens ziņa. Šogad augustā arī īstenosim šo pasākumu. Ja ir interese, lūgums sazināties ar mums. Drīzumā būs iespēja pieteikties.


Komentēt