Veselības dienas

No 21. līdz 24. augustam Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību organizē Veselības dienas riska grupas bērniem projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. Projekta mērķis – veidot bērniem izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz dzīves kvalitāti.

Veselības dienas  īstenos SIA “PURE Academy” darbinieki sadarbībā ar pieredzes bagātiem, profesionāliem nodarbību vadītājiem: psiholoģēm Ēriku Ginteri un Inesi Gūtmani, Liepājas Universitātes docentēm Olgu Glikasu un Helēnu Vecenāni, Liepājas Universitātes Informācijas tehnoloģiju centra vadītāju Kasparu Lauri, medicīnas māsu Ievu Seleņu,  un pārmaiņu treneri, seksologu Arturu Šulcu.

Četru dienu garumā bērniem tiks piedāvātas izglītojošas nodarbības un dažāda veida fiziskās aktivitātes (stafetes, rotaļas, vingrošana veselībai un labsajūtai). Dalībnieki apgūs veselīga dzīvesveida pamatprincipus, izzinās fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, mācīsies pieņemt sevi, savu ķermeni un apkārtējo pasauli, uzzinās par dažādām iespējām labsajūtas un veselības veicināšanai, spriedīs par izvairīšanos no konfliktiem saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pētīs drošību interneta vidē, kā arī iedziļināsies pirmās palīdzības pamatos. Savukārt bērnu vecākiem būs iespēja uzzināt, kā runāt ar bērnu par delikātām tēmām un kā pasargāt viņu no atkarībām.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs pieejamas individuālas konsultācijas pie sabiedrībā plaši zināmā pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca no Rīgas.

Veselības dienās piedalīsies 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Pasākums notiks Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas telpās un tās apkārtnē.

Veselības dienas tiek īstenotas specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

Veselības dienu programma: skatīt


Komentēt