Profesionālā pilnveide

Profesionālā pilnveide PEDAGOGIEM:

ATTĀLINĀTI jeb TIEŠSAISTĒ

Google Drive izmantošanas iespējas pedagoģiskajā procesā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Google Drive izmantošanas iespējas pedagoģiskajā procesā”

25. un 27. NOVEMBRĪ no plkst. 17.30 līdz 20.20 (attālināti)

Apjoms: 12 akadēmiskās stundas (8 akad. stundas pedagoga vadībā, 4 akad. stundas – patstāvīgais darbs)

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas par tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas iespējām dokumentu veidošanai un pārvaldībai tiešsaistes vietnē Google Drive.

Programmas mērķgrupa: pedagogi u. c. interesenti

Tēmas:

 • Google Drive vietnes kā failu krātuves vides raksturojums
 • Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē
 • Aptauju veidošana
 • Google Kalendāra izmantošana.
 • Hangouts izmantošanas iespējas
 • Google Meet: videozvani, konferences zvani, tērzēšanas videokonferences ietvaros
 • Pieredzes apmaiņa – materiālu prezentācija

Nodarbību vadītāja: Dace Okmane, Mg. philol., vairāk nekā 20 gadus ir mācījusi latviešu valodu kā svešvalodu, mācību procesā aktīvi izmantojot IT dažādus rīkus, tai skaitā Google Drive sniegtās iespējas, šobrīd strādā LIP par metodiķi.

Lai piedalītos kursā, nepieciešams Gmail!

Dalība maksa: 38 EUR

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides APLIECĪBAS, atbilstošas MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!

Apliecības būs iespēja saņemt mūsu birojā Liepājā vai ar pasta sūtījumu.

Pieteikšanās: šeit

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

—————————————————————————————-

IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā”

9. un 11. decembrī no plkst. 17.30 līdz 20.20 (attālināti)

Pieteikšanās: ŠEIT

Apjoms: 12 akadēmiskās stundas (8 akad. stundas pedagoga vadībā, 4 akad. stundas – patstāvīgais darbs)

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas radošā informācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā izglītības iestāžu pedagogiem mācību procesa dažādošanai klātienes vai attālinātā mācību procesā.

Programmas mērķgrupa: pedagogi u.c. interesenti

Tēmas:

 • Pedagoģiskais process un tā organizēšana.
 • IT loma mācību procesā, motivācijas veicināšana.
 • Prezentāciju veidošanas rīki un to atbilstība auditorijai un mērķim.
 • Interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā stundā.
 • Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā, ārpusstundu pasākumos un sadarbības veicināšanā.
 • Citi IT rīki mācību procesa dažādošanai un darbam attālināti.
 • IT jēgpilnas atgriezeniskās saites iegūšanai.
 • Pieredzes apmaiņa – materiālu prezentācija.

Nodarbību vadītāja: Dace Okmane, Mg. philol., vairāk nekā 20 gadus ir mācījusi latviešu valodu kā svešvalodu, mācību procesā aktīvi izmantojot IT dažādus rīkus, šobrīd strādā LIP par metodiķi. Pieredzējusi kursu  IT rīku izmantošanā mācību procesā vadītāja.

Nodarbību laikā tiks sniegtas katram pedagogam apgūstamas prasmes! Tās nebūs ļoti specifiskas IT zināšanas, kuras nav apgūstamas bez īpašām IT prasmēm.

Maksa par programmas apguvi – 38 EUR

Aicinām pedagogus pilnveidot savas zināšanas un prasmes darba interneta vidē un iegūt APLIECĪBU, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!

Nodarbību vadītāja: Dace Okmane, Mg. philol., vairāk nekā 20 gadus ir mācījusi latviešu valodu kā svešvalodu, mācību procesā aktīvi izmantojot IT dažādus rīkus, šobrīd strādā LIP par metodiķi. Pieredzējusi kursu  IT rīku izmantošanā mācību procesā vadītāja.

Nodarbību laikā tiks sniegtas katram pedagogam apgūstamas prasmes! Tās nebūs ļoti specifiskas IT zināšanas, kuras nav apgūstamas bez īpašām IT prasmēm.

Maksa par programmas apguvi – 38 EUR

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides APLIECĪBAS, atbilstošas MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!