Seksualitāte, garīgums un cilvēkkapitāla radīšana

Ja ir interese, dodiet ziņu!

Precīzs laiks tiks noteikts, tiklīdz būs pirmie interesenti!

Apjoms: 24 akad. stundas

Mērķauditorija: ikviens interesents, kas vēlas paaugstināt savu saskarsmes kompetenci dažādos saskarsmes kontekstos

Lektors: Arturs Šulcs, seksologs, pārmaiņu treneris

Tēmas:

  • Operacionālie jēdzieni: cilvēkkapitāls, seksualitāte, dzimumizglītība, garīgums.
  • Situācija cilvēkkapitāla radīšanas jomā: demogrāfiskā situācija, dzimstība un mirstība, attiecības, ģimene u.c.
  • Vērtībizglītība dzimumizglītībā: vērtības seksualitātes un cilvēkkapitāla jomā, dažādu vērtību sistēmu salīdzinājums.
  • Dzimumizglītība: dzimumizglītības sistēma, misija, mērķi un uzdevumi mūsdienu Latvijas sabiedrībā.
  • Dzimumizglītības saturs un metodes saistībā ar indivīda problēmām un vajadzībām mūsdienu sabiedrībā.
  • Kultūras un dabas resursu izmantošana dzimumizglītībā.
  • Indivīda brīvība, cilvēka dzīvība un seksualitāte Latvijā un Eiropā.
  • Dzimumizglītības īpatnības dažādām bērnu un jauniešu grupām un pieaugušajiem (bērnu vecākiem).

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, seksualitātes un cilvēkkapitāla jomā.

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Skolu pedagogiem noslēgumā iespēja saņemt  apliecību, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014.)!

Dalības maksa:

68,00 EUR

Pieteikšanās un vairāk informācijas:

tālr. 26354505; e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt