Aijas Vācietes semināri

Pavasarī organizējam 3 Aijas Vācietes seminārus Liepājā:

 • 23. martā – Atvaļinājumi, to piešķiršanas kārtība un problemātika
  Plašāka informācija: šeit
 • 16. aprīlī - Darba devēja tiesības un darbinieka atbildība darba drošības un darba aizsardzības jomā. Disciplinārsoda piemērošana darbiniekam. Administratīvā atbildība (VDI kompetences jautājumi)
 • Plašāka informācija: šeit
 • 21. maijā – Darba kārtība, darba kārtības noteikumi un darba devēja rīkojumi. Atstādināšana. Tiesu prakse.
  Plašāka informācija: šeit

Laiks: no plkst. 10.00 līdz 14.00

Apjoms: 6 akad. stundas

Vieta: PTI “PURE Academy” telpās, Tirgoņu iela 25

Aija Vāciete, Mg. iur., ir praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Noslēgumā – apliecība par dalību.

Dalības maksa par 1 semināru: 68,00 EUR

10 EUR atlaide:

 • piesakoties divatā vai vairākiem
 • piesakoties vismaz 2 semināriem
 • piesakoties vismaz mēnesi iepriekš

Pieteikšanās:

tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

Tirgoņu iela 25, Liepāja (3. stāvs, ieeja no Peldu ielas).


Komentēt