Aijas Vācietes seminārs “Aktuālākie jautājumi, dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Tiesu prakse. Raksturīgākās kļūdas un trūkumi dokumentu noformēšanā”

Seminārs “Aktuālākie jautājumi, dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Tiesu prakse. Raksturīgākās kļūdas un trūkumi dokumentu noformēšanā” notiks

29. janvārī no plkst. 10.00 līdz 15.30 (7 akad. stundas) Liepājā.

Pusdienas pārtraukums no 12.50 līdz 13.30.

Aija Vāciete, Mg. iur., ir praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Darba devējam ikdienā ir svarīgi jautājumi, dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Bieži rodas situācijas, kurās tiek pieļautas būtiskas kļūdas un tiek zaudēts laiks, kā arī finanšu līdzekļi. Strīds starp pusēm nonāk Valsts darba inspekcijas redzes lokā un arī tiesā. Šī iemesla dēļ apskatīsim aktuālākos jautājumus, kas rodas ikdienā un kādas kļūdas tiek pieļautas, noformējot dokumentus.

Semināra tēmas:

  1. Sludinājums, tā saturs; prasības pretendentiem, pretendentu atlase (CV, dokumenti, jautājumi, praktiskās pārbaudes, testi) atlases dokumentu protokolēšana un noformēšana, dokumentu glabāšana;
  2. Pretendenta OVP; dokumenti, to kopijas;  Darba līgums, forma, saturs, būtiskās sastāvdaļas;
  3. Darba līguma papildus nosacījumi, to iekļaušana iestādes iekšējos dokumentos (darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas, amatu apraksti u.c.);
  4. Pārbaudes laiks, pārbaudes rezultāti; DTA izbeigšana  pēc DL 47. panta, darba nespēja pārbaudes laikā;
  5. Būtiskās kļūdas dokumentu noformēšanā (rīkojums, darba līgums, amatu apraksti, darba kārtības noteikumi u.c.);
  6. Darba līguma grozījumi; uzteikums un tā noformēšana; uzteikums darba nespējas gadījumā; atlaišana; Dokumentu nosūtīšana, paziņošana, paziņošanas forma; darbinieka paskaidrojums; uzteikuma apstrīdēšana;
  7. Administratīvā atbildība darba tiesību pārkāpumos.
  8. Tiesu prakse.

 

Noslēgumā – apliecība par dalību.

 

Dalības maksa: 78,00 EUR; piesakoties divatā – 68,00 EUR

Pieteikšanās:

tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

Tirgoņu iela 25, Liepāja (3. stāvs, ieeja no Peldu ielas).


Komentēt