Artura Šulca programmas dažādām grupām

Grupu vadītājs

Arturs Šulcs, ārsts seksologs, pārmaiņu treneris, detalizētāka informācija: arturssulcs.lv

Grupu tikšanās laiki un vieta

Semināri notiks sestdienu vakaros 17.30-20.30 un svētdienās 10.00-13.00, sākot ar 11.05.2019.

Konkrētas grupas tikšanās laiki tiks noteikti, ņemot vērā interesentu iespējas.

Tikšanās vieta – “PURE Academy” telpās, Tirgoņu ielā 25, Liepāja

Dalības maksa

14,00 EUR

12,00 EUR – daloties ar ziņu sociālajos tīklos / piesakoties arī citiem A. Šulca piedāvājumiem / piesakoties divatā vai vairākiem kopā

**********************************************

Ģimenes attiecību harmonizēšanas un sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanas grupa sievietēm

Grupas mērķi

Grupas tālejošais mērķis ir sekmēt ģimenes situācijas harmonizēšanu – abu partneru emocionālās un sajūtu dzīves satura un kvalitātes uzlabošanos, veicinot sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanu sievietei.

Šis mērķis ir cieši saistīts ar sievietes personīgo ķermenisko un intīmo īpatnību apzināšanos kā resursu avotu noturīgas ģimenes un attiecību pilnveidošanā.

Šis mērķis ir saistīts arī ar sabiedrības ilgtspējas interesēm, jo sekmē iedzīvotāju attīstību, sociāli atbildīgu dzimstību, cilvēku vēlmi dzīvot vispār un dzīvot Latvijā.

Grupas konkrētie mērķi ir:

Grupas darbā radīt iespējas sievietei noskaidrot un pārskatīt savus negatīvos domāšanas, runas un rīcības modeļus, problēmu cēloņus esošajās attiecībās un sniegt viņai atbalstu to novēršanai.

Sniegt sievietei atbalstu pilnvērtīgu attiecību uzturēšanai vajadzīgo zināšanu, prasmju un attieksmju – jaunu, pozitīvu un praktiski pielietojamu domāšanas, runas un rīcības modeļu – apgūšanai.

Grupas mērķa auditorija

Grupa paredzēta dažāda vecuma sievietēm, kuram ir pastāvīgas attiecības ar noteiktu partneri (vīrs, kopdzīves partneris, pastāvīgs intīms draugs), un kurām ir sajūta, ka esošās attiecības viņu pašu un, varbūt, arī partneri neapmierina, bet viņas vēlas šīs attiecības pilnveidot, harmonizēt, piepildīt ar jaunu saturu un kvalitāti.

Sievietēm, kuras dažādu iemeslu dēļ nepieņem savu ķermeni kopumā vai atsevišķas tā daļas, seksualitāti, negūst baudu savā saskarsmē ar vīru/partneri un kuras vēlas pārvarēt nepatiku pret sevi un iemācīties pieņemt savu ķermeni un seksualitāti, un priecāties par to.

Sievietēm, kuras vēlas pilnveidot savu ķermeniskās un seksuālās saskarsmes līdzekļu arsenālu.

Grupas darba saturs

Pamatā strādāsim ar diviem aspektiem: negatīvo priekšstatu “notīrīšanu” un pozitīvu modeļu apguvi un/vai pilnveidošanu attiecību un seksualitātes jomā ģimenē.

Kas ir sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšana?

Tā ir situācija, tas ir stāvoklis, kad sievietei pašai patīk savs ķermenis, visas ķermeņa daļas un funkcijas, kad sieviete priecājas par savu seksualitāti, par visiem tās aspektiem un ir gatava savā dzīvē pilnā apjomā izmantot savas seksuālās iespējas.

Cik lielā mērā sieviete pazīst pati sevi? Kas notiek, ja sieviete nepazīst sevi?

Pašas sievietes un citu negatīvās attieksmes pret sievietes ķermeni, šo attieksmju cēloņi un atbrīvošanās no to ietekmes.

Ko dod sevis iepazīšana? Priekšstati par sevis iepazīšanas “bīstamību”.

Kaisles vārdi attiecību pilnveidošanai. Ģimenes rituāli, to veidošana.

Grupas darbā tiks izmantotas psihoterapijas metodes, tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa darbā un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus rada sevis pieņemšana?

Praktiski pielietojamas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas sievietei rada iespējas veidot sekmīgu seksuālu saskarsmi un noturīgas attiecības ar otru cilvēku, dot otram un gūt sev daudzveidīgu seksuālu baudu.

Pārmaiņas dzīvē: sevis pieņemšana nodrošina sevis atgūšanu un atbrīvo uzdrīkstēšanos.

Identitātes maiņa: sieviete no dzīves pabērna kļūst par pilntiesīgu savas dzīves saimnieci.

Sieviete apgūst citu garīgumu – ķermenisku un seksuālu garīgumu.

Sieviete iegūst tiesības uz izvēli gan partnera/-u izvēles un baudas gūšanas jomā, gan grūtniecības sakarā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā nepieciešams nodrošināt visu dalībnieču emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas dalībnieču sastāvs no grupas darba uzsākšanas brīža paliks nemainīgs.

Grupas darba īstenošanā daļa semināru paredzēti dabas vidē pārgājiena veidā. Tādēļ šo grupas dalībniecēm būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Strādājot grupā var nākties pārskatīt savus priekšstatus par savu dzīvi, ķermeni un intīmajām norisēm. Un šis process nereti var būt emocionāli grūts.

Grupas darba īstenošanā dalībnieces, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Grupas norises laiks un kopējais apjoms

Programmas laikā kopā notiek 12 semināri.

Viena semināra ilgums 3 stundas.

**********************************************

Vientulības pārvarēšanas grupa sievietēm

Grupas mērķi

Grupas tālejošais mērķis ir sekmēt sievietes emocionālās un sajūtu dzīves satura un kvalitātes uzlabošanos, radošā potenciāla atraisīšanos un personīgo dzīves mērķu sasniegšanu, veicinot pilnvērtīgu pāra attiecību veidošanos.

Šis mērķis ir cieši saistīts ar sievietes personīgo resursu apzināšanos, pašvērtības celšanu un integrāciju sabiedrībā, noturīgu ģimeņu veidošanu, abpusēji gribētu un plānotu bērnu radīšanu.

Šis mērķis ir saistīts arī ar sabiedrības ilgtspējas interesēm, jo sekmē iedzīvotāju attīstību, sociāli atbildīgu dzimstību, cilvēku vēlmi dzīvot vispār un dzīvot Latvijā.

Grupas konkrētie mērķi ir:

Grupas darbā noskaidrot sievietes šķēršļus pilnvērtīgu attiecību veidošanas ceļā un sniegt viņai atbalstu to novēršanai.

Sniegt sievietei atbalstu pilnvērtīgu attiecību veidošanai vajadzīgo zināšanu, prasmju un attieksmju – praktiski pielietojamu domāšanas, runas un rīcības modeļu – apgūšanai.

Grupas mērķa auditorija

Grupa paredzēta sievietēm 25 – 40 g.v., kurām nav pastāvīgu attiecību, nav ģimenes, nav kopdzīves partnera, bet viņas to visu vēlas.

Sievietēm, kurām bijušas attiecības, kas izirušas, un viņas vēlas veidot jaunas un veiksmīgākas attiecības.

Sievietēm, kurām vispār nav bijušas attiecības, bet viņas vēlas tās viedot.

Grupas darba saturs

Attiecību veidošanu ietekmējošie faktori (gan bremzējošie, gan veicinošie).

Pieredzes attiecību jomā: negatīvās, kas nav pabeigtas, pozitīvās, kas pašai apzināti jārada.

Domāšanas, runas un rīcības modeļi attiecību jomā.

Neredzamais mantojums attiecību jomā (dzimtas pieredzes attiecību jomā).

Identitātes.

Personīgās dzīves mērķi, nākotnes dzīves vīzija saistībā ar attiecību jomu.

Grupas darbā tiks izmantotas psihoterapijas metodes, tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa konsultāciju un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus rada vientulības pārvarēšana?

Palielinās iespējas sekmīgāk veidot pilnvērtīgas attiecības ar otru cilvēku un katru rītu pamosties zem vienas segas ar vienu un to pašu pašas izvēlētu cilvēku.

Palielinās iespējas regulāri un baudpilni mīlēties ar vienu un to pašu cilvēku.

Palielinās iespējas diezgan radikālām pārmaiņām dzīvē: no vientuļas sievietes par sievieti attiecībās.

Rodas daudz drošāka iespēja atļauties izjust abpusēji plānotu un gribētu grūtniecību, un bērna radīšanu.

Rodas iespēja apgūt citu garīgumu – ķermenisku un seksuālu garīgumu.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā nepieciešams nodrošināt visu dalībnieču emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas dalībnieču sastāvs no grupas darba uzsākšanas brīža paliks nemainīgs.

Grupas darba īstenošanā daļa semināru paredzēti dabas vidē pārgājiena veidā. Tādēļ šo grupas dalībniecēm būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Grupas darba īstenošanā dalībnieces, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori un pagātnes emocionāli pārdzīvojumi.

Grupas norises laiks un kopējais apjoms

Programmas laikā kopā notiek 12 semināri.

Viena semināra ilgums 3 stundas.

**********************************************

Sāpīgas šķiršanās pabeigšanas grupa sievietēm

Grupas mērķi

Grupas mērķis ir sekmēt sievietes emocionālās un sociālās situācijas stabilizēšanu pēc šķiršanās ar partneri, novērst iekrišanu paššaustīšanā, depresijā vai vardarbībā pret sevi, bērniem, citiem tuviem cilvēkiem vai bijušo partneri.

Šis mērķis ir cieši saistīts ar sievietes spēka atjaunošanu un turpmākās dzīves satura apzinātu veidošanu jaunā kvalitātē.

Grupas mērķa auditorija

Grupa paredzēta dažāda vecuma sievietēm, kuram ir notikusi attiecību sāpīga saraušana ar vīru vai kopdzīves partneri, un kurām ir sajūta, ka šo šķiršanos ir vajadzīgs emocionāli pabeigt.

Sievietēm, kuras šķiršanās procesā vai tā rezultātā ir saskārušās ar dažādām problēmām – ievērojamu trauksmi, vardarbību no partnera puses uz sevi, vardarbību no sevis pašas uz kādu cilvēku, nomāktību u.tml. parādībām, un kuras vēlas savu emocionālo situāciju harmonizēt.

Grupas darba saturs

Pamatā strādāsim ar diviem aspektiem: šķiršanās negatīvo emocionālo seku un negatīvo priekšstatu par sevi un dzīvi “notīrīšana” un pozitīvu domāšanas, runas un rīcības modeļu apguvi un/vai pilnveidošanu.

Grupas darbā tiks izmantotas psihoterapijas metodes, tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa konsultāciju un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus sievietei rada šķiršanās emocionāla pabeigšana?

Sieviete nevelk sev vairs līdzi, ko nav jāvelk

Sievietes dzīvē kāds ir atnācis, bijis kādu laiku, un kāds ir aizgājis. Aizgājušajam ļausim aiziet pavisam – arī no emocionālās jomas.

Sievietei rodas iespējas pašai radīt pārmaiņas (pozitīvas pārmaiņas…) dzīvē, atgūt savu pašvērtību un atbrīvot savu uzdrīkstēšanos paskatīties uz notikumiem un cilvēkiem citādāk.

Identitātes maiņa: no šķirtas/pamestas un nelaimīgas sievietes kļūt par brīvu, jaunām iespējām atvērtu savas dzīves saimnieci.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā nepieciešams nodrošināt visu dalībnieču emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas dalībnieču sastāvs no grupas darba uzsākšanas brīža paliks nemainīgs.

Grupas darba īstenošanā daļa semināru paredzēti dabas vidē pārgājiena veidā. Tādēļ šo grupas dalībniecēm būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Strādājot grupā var nākties pārskatīt savus priekšstatus par savu dzīvi, ķermeni un intīmajām norisēm. Un šis process nereti var būt arī emocionāli grūts.

Grupas darba īstenošanā dalībnieces, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Grupas norises laiks un kopējais apjoms

Programmas laikā kopā notiek 10 semināri.

Viena semināra ilgums 3 stundas.

**********************************************

Aborta pieredzes emocionālas pabeigšanas grupa sievietēm

Grupas mērķi

Grupas mērķis ir sekmēt sievietes emocionālās un sociālās situācijas stabilizēšanu, attiecību sakārtošanu ar sevi un ar partneri pēc aborta – spontānā aborta, aborta pēc medicīniskām indikācijām vai arī aborta pēc pašas sievietes izvēles.

Grupas mērķis ir arī radīt iespējas sievietei pārskatīt savu aborta pieredzi un emocionāli pabeigt to, atbrīvoties no zaudējuma sajūtas, atvadīties no vainas sajūtas, pašpārmetumiem, trauksmes un traucējošiem priekšstatiem par abortu.

Grupas mērķis ir novērst sievietes iekrišanu depresijā vai vardarbībā pret sevi vai citiem cilvēkiem tādēļ, ka viņai bijis aborts.

Grupas mērķis ir palīdzēt sievietei paraudzīties uz savu aborta pieredzi no cita un pozitīva skatupunkta – kā uz sievietes intīmās dzīves nozīmīgu un sakrālu aspektu, kam ir noteikta jēga un uzdevumi dzīves lielajā plānā.

Šie mērķi ir cieši saistīti ar sievietes emocionālā spēka atjaunošanu un turpmākās dzīves satura apzinātu veidošanu jaunā kvalitātē.

Grupas mērķa auditorija

Grupa paredzēta dažāda vecuma sievietēm, kuram ir bijis aborts, un kurām ir sajūta, ka šo abortu ir vajadzīgs emocionāli pabeigt.

Sievietēm, kurām aborta pieredze ir bijusi emocionāli vai fiziski sāpīga, saistīta ar zaudējuma sajūtu.

Sievietēm, kuras pirms aborta, aborta procesā vai pēc tā ir saskārušās ar emocionālu vai fizisku vardarbību no partnera vai no medicīnas personāla puses, vai ar vardarbību no citiem cilvēkiem – mātes, tēva, skolotājas, reliģisko organizāciju dalībniekiem u.tml.

Sievietēm, kuras vēlas šo vardarbību emocionāli pabeigt.

Sievietēm, kuras saistībā ar savu abortu ir saskārušās ar emocionāliem uzbrukumiem un dažādiem apvainojumiem no totalitāru un vardarbīgu reliģisko un politisko organizāciju puses, kuras vēlas saņemt alternatīvu, emocionāli saudzējošu, veselajā saprātā, sieviešu tiesībās un demokrātijas vērtībās sakņotu informāciju par abortu.

Grupas darba saturs

Pamatā strādāsim ar diviem aspektiem: aborta sakarā radušos negatīvo emocionālo seku un negatīvo priekšstatu par sevi, aborta pieredzi un dzīvi “notīrīšana” un pozitīvu domāšanas, runas un rīcības modeļu apguvi un/vai pilnveidošanu saistībā ar abortu.

Aborta aborta sakarā radušos negatīvo emocionālo seku (vainas sajūtas, dusmu, pašpārmetumu u.c.) atlaišana.

Ģimenes dzīves sakārtošana vai arī jaunu attiecību veidošana pēc aborta.

Grupas darbā tiks izmantotas psihoterapijas metodes, tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa konsultāciju un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus sievietei rada aborta emocionāla pabeigšana?

Sieviete emocionāli nevelk sev vairs līdzi to, ko nav jāvelk.

Identitātes maiņa: no “mūžīgi vainīgās grēcinieces” un nelaimīgas cietējas kļūt par emocionāli brīvu un sevi cienošu sievieti, jaunām iespējām atvērtu savas dzīves saimnieci.

Palielinās iespējas sekmīgāk veidot pilnvērtīgas attiecības ar otru cilvēku un dzīvot baudpilnu dzimumdzīvi.

Rodas emocionāli daudz drošāka iespēja atļauties izjust abpusēji plānotu un gribētu grūtniecību, un bērna radīšanu tad, kad to brīvi vēlas abi partneri.

Rodas iespēja apgūt citu garīgumu – ķermenisku un seksuālu garīgumu.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā nepieciešams nodrošināt dalībnieču emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas dalībnieču sastāvs no grupas darba uzsākšanas brīža paliks nemainīgs, ka arī grupas darbā tiks novērsta sievieti neirotizējošas reliģiskas vai politiskas informācijas izplatīšana par aborta tematu – šādas informācijas paudējas no dalības grupā tiks izraidītas.

Grupas darba īstenošanā daļa semināru paredzēti dabas vidē pārgājiena veidā. Tādēļ šo grupas dalībniecēm būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Strādājot grupā var nākties pārskatīt savus priekšstatus par savu dzīvi, ķermeni un intīmajām norisēm. Un šis process nereti var būt arī emocionāli grūts.

Grupas darba īstenošanā dalībnieces, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Grupas norises laiks un kopējais apjoms

Programmas laikā kopā notiek 6 semināri.

Viena semināra ilgums 3 stundas.

**********************************************

Bērna zaudējuma emocionālas pabeigšanas grupa sievietēm un vīriešiem

Grupas mērķi

Grupas mērķis ir sekmēt bērna vecāku emocionālās un sociālās situācijas stabilizēšanu, attiecību sakārtošanu ar sevi un ar partneri pēc bērna zaudējuma – bērna nāve dzemdībās vai pirmsdzemdību periodā, bērna nāve slimības, nelaimes gadījuma vai traumas, kā arī bērna pašnāvības rezultātā.

Grupas mērķis ir radīt iespējas vecākiem pārskatīt sava bērna nāves pieredzi un emocionāli pabeigt to, atbrīvoties no zaudējuma sajūtas, atvadīties no vainas sajūtas, pašpārmetumiem, trauksmes un traucējošiem priekšstatiem par šo faktu.

Grupas mērķis ir novērst vecāku iekrišanu depresijā vai vardarbībā pret sevi vai citiem cilvēkiem tādēļ, ka viņiem ir nomiris bērns.

Grupas mērķis ir palīdzēt vecākiem paraudzīties uz sava bērna nāvi no cita skatupunkta un atrast jēgu pašiem dzīvot tālāk, noteikt un īstenot veicamos uzdevumus savas dzīves lielajā plānā.

Šie mērķi ir cieši saistīti ar vecāku emocionālā spēka atjaunošanu un turpmākās dzīves satura apzinātu veidošanu jaunā kvalitātē.

Grupas mērķa auditorija

Grupa paredzēta sievietēm un vīriešiem, kuriem ir miris bērns, un kuriem ir sajūta, ka šo situāciju ir vajadzīgs emocionāli pabeigt.

Vecākiem, kuri jūtas vainīgi par sava bērna nāvi.

Vecākiem, kuri jūt, ka bērna nāves rezultātā ir kļuvuši vardarbīgi pret sevi vai citiem cilvēkiem, vai arī noslēgušies sevī un kļuvuši ilgstoši nomākti.

Grupas darba saturs

Pamatā strādāsim ar diviem aspektiem: bērna nāves sakarā radušos negatīvo emocionālo seku “notīrīšana” un pozitīvu domāšanas, runas un rīcības modeļu apguvi un/vai pilnveidošanu saistībā ar vecāku tālākās dzīves plānošanu.

Bērna nāves sakarā radušos negatīvo emocionālo seku (vainas sajūtas, dusmu, pašpārmetumu u.c.) atlaišana.

Ģimenes dzīves sakārtošana vai arī jaunu attiecību veidošana pēc bērna nāves.

Grupas darbā tiks izmantotas psihoterapijas metodes, tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa konsultāciju un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus vecākiem rada bērna nāves emocionāla pabeigšana?

Vecāki emocionāli nevelk sev vairs līdzi to, ko nav jāvelk.

Rodas iespēja vecāku identitātes maiņai no mūžīgi sērojošās cietējas/sērojošā cietēja par emocionāli brīviem, pilnvērtīgiem un sevi cienošiem sievieti/vīrieti, kuri ir atvērti jaunām iespējām un laimei savā dzīvē.

Palielinās iespējas sekmīgāk veidot pilnvērtīgas attiecības ar otru cilvēku un dzīvot harmonisku dzīvi.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā nepieciešams nodrošināt dalībnieku emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas dalībnieku sastāvs no grupas darba uzsākšanas brīža paliks nemainīgs.

Strādājot grupā var nākties pārskatīt savus priekšstatus par dzīvi, nāvi, ķermeni, atnākšanas un aiziešanas norisēm. Un šis process nereti var būt arī emocionāli grūts.

Grupas norises laiks un kopējais apjoms

Programmas laikā kopā notiek 6 semināri.

Viena semināra ilgums 3 stundas.

**********************************************

 Attiecību harmonizēšanas un pozitīvas seksualizācijas grupa pāriem

Grupas mērķi

Grupas tālejošais mērķis ir sekmēt seksuālās un garīgās situācijas harmonizēšanu pāra attiecībās – abu partneru emocionālās un sajūtu dzīves satura un kvalitātes uzlabošanos, veicinot katram sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanu, lai attiecības kļūst seksuāli piepildītākas.

Mērķis ir – iedvesmot pārus dzīvot jutekliski un seksuāli izsmalcinātu, baudpilnu dzīvi. Šis mērķis ir cieši saistīts ar pāra ķermenisko un intīmo īpatnību apzināšanos kā resursu avotu noturīgas ģimenes un attiecību pilnveidošanā.

Šis mērķis ir saistīts arī ar sabiedrības ilgtspējas interesēm, jo sekmē iedzīvotāju attīstību, sociāli atbildīgu dzimstību, cilvēku vēlmi dzīvot vispār un dzīvot Latvijā.

Grupas mērķa auditorija

Pāri: laulāto pāri, kopdzīves partneri, pastāvīgi intīmie draugi, viens otram mīļotie cilvēki – sieviete un vīrietis.

Pāri, kuri vēlas pilnveidot savu ķermeniskās un seksuālās saskarsmes līdzekļu arsenālu.

Grupas darba saturs

Grupas darbā strādāsim ar šādiem aspektiem: svētuma attieksmes izveidošana vai atjaunošana attiecībā pret dažādiem seksualitātes aspektiem,  seksuāli pozitīvas domāšanas, runas un rīcības modeļu apguve, izsmalcinātas seksuālās dzīves veicināšana ģimenē un seksuālās pieļaujamības diapazona paplašināšana pārī.

Šī ir seksuāli garīgās aprūpes grupa pāriem.

Šajā grupā nevienam nepiedāvājam risināt kādas dziļas un smagas problēmas, nevienu “neārstējam” un nevienu nemokām ar dziļu psihoterapiju.

Šī ir grupa, kurā ir daudz pozitīvas programmas: kaisles vārdi attiecību pilnveidošanai, idejas pāra intīmo rituālu īstenošana u.tml.

Grupas darbā tiks izmantoti tradicionālās kultūras elementi, dabas resursi, seksologa darbā un personības pilnveides praksē pārbaudītas zināšanas un metodes.

Kādus ieguvumus pārim rada šī grupa?

Praktiski pielietojamas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas pārim rada iespējas veidot sekmīgu seksuālu saskarsmi un noturīgas attiecības ar otru cilvēku, dot otram un gūt sev daudzveidīgu seksuālu baudu.

Pārmaiņas abu dzīvē – personīgā seksuālās pieļaujamības diapazona paplašināšana sekmē uzdrošināšanos arī citās dzīves jomās (darbā, biznesā u.c.) un atbrīvo radošo potenciālu.

Pāra personīgā garīguma veidošana un apgūšana: tāda garīguma, kas saistīts ar ķermeni un seksualitāti.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka grupas darbā mēs strādājam ar seksualitātes potenciāla atraisīšanu, mums nepieciešams nodrošināt visu dalībnieču un dalībnieku emocionālo drošību un sekmēt grupas darba efektivitāti, grupas darbā piedalās tikai pāri.

Grupa ir atvērta: pāris grupas darbā var piedalīties vienu reizi vai pastāvīgi uz visam grupas tikšanās reizēm, vai apmeklēt dažas tikšanās reizes – pēc pāra brīvas izvēles.

Grupā nāk garīgi veseli cilvēki.

Strādājot grupā var nākties pārskatīt savus priekšstatus par savu dzīvi, ķermeni un intīmajām norisēm. Un šis process nereti var būt arī emocionāli grūts.

Grupas norises laiks un regularitāte

Grupa kopā sanāk regulāri 1 reizi mēnesī (izņemot vasaras mēnešus).

Vienas tikšanās ilgums 2 stundas.

 


Komentēt