Atvaļinājumi, to piešķiršanas kārtība un problemātika

Tuvojas aktīvais atvaļinājuma laiks, tādēļ Darba devējam ir ne tikai pienākums zināt, kā pareizi rīkoties, bet arī izmantot savas tiesības, lai nodrošinātu sava uzņēmuma nepārtrauktu darbību darbinieku atvaļinājumu laikā.

Atvaļinājumi. Viss par atvaļinājuma veidiem, to piešķiršanas un izmantošanas kārtību, un darbinieka pienākumu izmantot atvaļinājumu. Problemātika un strīdus situācijas.

( Darba likuma 149.pants-157.pants)

Seminārā apskatīsim visus atvaļinājuma veidus, kādus tos paredz Darba likums. Skatīsim gadījumus, ja atvaļinājuma laikā iestājas darbinieka darba nespēja, noteiksim, kā pareizi aprēķināms atvaļinājuma dienu skaits, ja atvaļinājuma laikā ir svētku dienas, kas iekrīt svētdienās (Mātes diena, Lieldienas u.c.).  Kā darba devējam rīkoties situācijā, ja darbinieks atsakās izmantot atvaļinājumu, kā arī analizēsim dažādas situācijas, kas saistītas ar jebkādu atvaļinājuma veidu. Izskatīsim arī darba devēja tiesības saistībā ar atvaļinājuma piešķiršanu.

Semināra apskatāmie jautājumi:

  1. Dokuments, kas regulē atvaļinājuma piešķiršanas kārtību uzņēmumā. Ikgadējais atvaļinājums. Piešķiršanas kārtība, termiņu aprēķināšana. Atvaļinājuma periods. Ikgadējā atvaļinājuma kompensēšana naudā. Neizmantotā atvaļinājuma kompensēšana, izbeidzot darba tiesiskās attiecības.  Problemātika.
  2. Papildatvaļinājums, tiesības uz papildatvaļinājumu, tā noformēšana un piešķiršanas kārtība. Papildatvaļinājuma kompensēšana naudā vai tā pārcelšana.
  3. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas (bezalgas atvaļinājums), tā piešķiršanas kārtība. Darba devēja atteikuma tiesības, kā to noformēt.
  4. Bērna kopšanas atvaļinājums. Situācijas, kad bērna kopšanas atvaļinājums tiek pārtraukts pirms nolīgtā laika. Atvaļinājuma perioda aprēķināšana pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai ilgstoša bezalgas atvaļinājuma.
  5. Mācību atvaļinājums. Piešķiršanas kārtība.
  6. Aktuāli jautājumi, problēmsituāciju analīze, tiesu prakse.

Semināra noslēgumā – jautājumi un diskusijas par semināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī tos uzdot semināra laikā.


Komentēt