Bērna tiesību nodrošināšana ar bērnu saistīto lietu izskatīšanā

Aicinām piedalīties profesionālās kompetences pilnveides programmā “Bērna tiesību nodrošināšana ar bērnu saistīto lietu izskatīšanā” (8 akad. stundas).

Nodarbības notiks 25. un 27. jūnijā no plkst. 17.30 līdz 20.20.

Lektore – Ilona Šlisere, Mg. paed., sociālā pedagoga un jurista palīga kvalifikācija, 15 gadu pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi, valsts un pašvaldību speciālisti, kuri strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī bērnu vecāki un citi likumiskie pārstāvji.

Galvenās tēmas:

  • Starpinstitucionālā sadarbība un speciālistu kompetence, veicot darbu ar bērnu un viņa ģimeni
  • Bērna viedoklis un bērna līdzdalība ar viņu saistīto lietu izskatīšanā
  • Bērna un bērna likumisko pārstāvju, pedagogu tiesības un pienākumi
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē
  • Bērna drošība ģimenē un izglītības iestādē

Noslēgumā – profesionālās kompetences pilnveides apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569.

Dalības maksa: 24,00 EUR

Plašāk informācija par mums: www.pureacademy.lv

Pieteikšanās pa tālr. 26354505, info@pureacademy.lv


Komentēt