PURE PR 2020

Praktiska konference vadītājiem un komunikācijas praktiķiem “PURE PR 2020″ notiks 25. novembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00 ATTĀLINĀTI jeb TIEŠSAISTĒ.

Pēdējā brīža piedāvājums – 30% atlaide!
Vairāk


Mācies pie profesionāliem pasniedzējiem!

Aicinām apgūt ANGĻU, DĀŅU, FRANČU, LATVIEŠU, KRIEVU, POĻU, VĀCU valodu bez un ar priekšzināšanām!

Nodarbības notiek profesionālu pasniedzēju vadībā pašā Liepājas centrā, mājīgās telpās. Vairāk


Kvalitatīvi tulkošanas pakalpojumi

Tulkojam no un uz šādām valodām:

angļu, dāņu, franču, igauņu, poļu, latviešu, krievu, vācu u.c.

Ātri un kvalitatīvi!

Izpildes termiņš: 2-3 dienas Vairāk


Lai dzirkstī šampanietis – mums izdevās!

Ar 16.12.2015. IKVD lēmumu mums ir piešķirta akreditācija uz 6 gadiem – maksimālo iespējamo termiņu! Akreditācija uz 6 gadiem ir piešķirta arī mūsu abām līdzšinējām tālākizglītības programmām lietveža un sekretāra kvalifikācijas iegūšanai! Laiks svinībām!  Vairāk


Ir aizstāvēts pirmais promocijas darbs par sabiedrisko attiecību attīstību un izpratnes dažādību Latvijā

2014. gada 11. martā Biznesa augstskolas „Turība” Komunikācijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē notika promocijas darba „Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991-2010)” aizstāvēšana, kā rezultātā pētījuma autorei, “PURE Academy” direktorei Ingai Pūrei ir piešķirts sociālo zinātņu doktora grāds komunikācijas zinātnē. Vairāk


Esam akreditēti!

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 19. decembra lēmumu Nr. 436-P “Par akreditāciju” Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” ir akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa Nr. AI 6952).

Akreditētas ir arī profesionālās tālākizglītības programmas:

  • „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kods 20T 346 01, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – lietvedis, izglītības programmas licence Nr.P-8265, akreditācijas lapa Nr.AP 2629),
  • „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kods 30T 346 01, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – sekretārs, izglītības programmas licence Nr.P-8266, akreditācijas lapa Nr.AP 2630).

Esam jaunajās telpās!

Esam iekārtojušies mūsu jaunajās telpās Tirgoņu ielā 25 (3. stāvā). Nodarbības notiks gan te, gan arī līdzšinējās telpās – Zivju ielā 2 (2. stāvā). Katru grupu informēsim atsevišķi, kam kur notiks nodarbības. Sekojiet informācijai. Vairāk


Ir izsniegtas pirmās PURE Academy apliecības

31. janvārī tika izsniegtas pirmās Profesionālās tālākizglītības iestādes „PURE Academy” apliecības 22 profesionālās pilnveides kursu „Risku un krīžu komunikācijas vadība” dalībniekiem. Kursu lektore – viena no ievērojamākajām sabiedrisko attiecību ekspertēm Latvijā Rita Voronkova. Vairāk


TV Kurzeme sižets

“Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Pūre šajā amatā vairs nestrādās, lai turpmāk vairāk laika ieguldītu savā uzņēmējdarbībā, pirms pāris mēnešiem izveidotajā profesionālās tālākizglītības iestādē “PURE Academy”. Patlaban tajā var apgūt svešvalodas, bet pie tā skolas vadība nedomā apstāties – te notiks arī mākslas nodarbības un varēs apgūt arī iemaņas sabiedrisko attiecību jomā,” informē TV Kurzeme.

Skaties šeit!


Noslēdz līgumu par papildus telpām

18. janvārī SIA “PURE Academy” ir noslēgusi līgumu par telpu īri Tirgoņu ielā 25 (tautā – Gājēju iela). Sākot ar februāra mēnesi, mācību kursi tiks piedāvāti gan Zivju ielā 2, gan jaunajā adresē. Kursantiem, kuriem mainīsies telpas, dosim ziņu. Vairāk