Darba devēja tiesības un darbinieka atbildība darba drošības un darba aizsardzības jomā. Disciplinārsoda piemērošana darbiniekam. Administratīvā atbildība (VDI kompetences jautājumi)

Seminārā

 • skaidrosim, kāpēc darbinieka obligātā veselības pārbaude ir darba devēja interesēs, kā arī apskatīsim jautājums par administratīvo atbildību darba aizsardzības jomā un piemērojamām sankcijām pārkāpumu gadījumos;
 • apskatīsim darba devēja tiesības un pienākumus, nodrošinot darbiniekiem drošu darba vidi, darbinieka atbildību un darbinieka tiesību ierobežojumus, ja darbinieks nepakļaujas darba devēja prasībām, ievērot darba aizsardzības nosacījumus;
 • analizēsim darba devēja rīcību gadījumos, ja noticis nelaimes gadījums ar darbinieku darba vietā, tā izmeklēšanu un reģistrēšanu;
 • apskatīsim Valsts darba inspekcijas kompetences apjomu nelaimes gadījumu izmeklēšanā un reģistrēšanā, gadījumos, ja ar darbinieku noticis nelaimes gadījums ar smagām vai letālām sekām.

Semināra programma:

 • Nelaimes gadījuma izmeklēšana un akta sagatavošana:
  • nelaimes gadījuma aktā uzskaitīto un pievienoto dokumentu analīze;
  • iespējamā administratīvā pārkāpuma lietvedība pēc akta reģistrēšanas Valsts darba inspekcijā;
  • nelaimes gadījums darbā ar smagām vai letālām sekām;
  • juridiskās personas tiesības nelaimes gadījuma izmeklēšanas laikā;
  • Valsts darba inspekcijas sagatavotais nelaimes gadījuma akts un īpašais viedoklis;
  • kriminālprocess un administratīvā pārkāpuma lietvedība nelaimes gadījuma ietvaros.
 • Obligātās veselības pārbaudes:
  • obligāto veselības pārbaužu veikšanas mērķis,
  • obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība,
  • veselības pārbaužu periodiskums,
  • darba devēja tiesības un pienākumi saistībā ar darba aizsardzības normu neievērošanu saistībā ar obligātām veselības pārbaudēm.
 • Administratīvā atbildība darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumu jautājumos.
  • Valsts darba inspekcijas kompetences jautājumi administratīvā pārkāpuma gadījumos.

Semināra noslēgumā – jautājumi un diskusijas par semināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī tos uzdot semināra laikā.


Komentēt