Darba devēja tiesības uz apmācības izdevumu ieturēšanu un zaudējumu atlīdzību

Lai varētu konkurēt darba tirgū un uzņēmumam nodrošināt peļņu, profesionālo pieredzi nepieciešams periodiski paplašināt. To var realizēt divos veidos – darbinieks pats savas profesionālās darbības rezultātā paaugstina savu kvalifikāciju, vai arī profesionālās prasmes tiek paaugstinātas specifiskos kursos, semināros, skolās utt. Darba likums to dēvē par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Ikdienā bieži izveidojas situācijas, kad darba devējs ir ieguldījis darbinieka apmācība lielus finanšu līdzekļus, tomēr darbinieks vēlas pārtraukt darba attiecības. Darba devējam ir tiesības pieprasīt no darbinieka atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar viņa apmācību, ja par šādu apmācību un zaudējumu atmaksu ir noslēgta īpaša vienošanās.

Seminārā tiks apskatīti šādi jautājumi:

  1. Kādi dokumenti nepieciešami darbinieka nosūtīšanai uz profesionālo apmācību, kvalifikācijas celšanu;
  2. Kā ir apmaksājams mācību periods un ar to saistītie izdevumi;
  3. Vienošanās dokuments un tā saturs;
  4. Darba attiecību izbeigšana un vienošanās nosacījumu izpilde;
  5. Darba devēja tiesības uz apmācību izdevumu atlīdzību vai to piedziņu tiesas ceļā;
  6. Gadījumi, kad darba devējam nav tiesības uz apmācības izdevumu atlīdzību; kā izvairīties no šādām situācijām;
  7. Raksturīgākās kļūdas vienošanās dokumentā un veicot ieturējumus;
  8. Tiesu prakse.

Semināra noslēgumā – jautājumi un diskusijas par semināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī tos uzdot semināra laikā.


Komentēt