Darba kārtība, darba kārtības noteikumi un darba devēja rīkojumi. Atstādināšana. Tiesu prakse.

Darba līgumā vai darba koplīgumā visbiežāk nav iespējams ietvert visus darba kārtību regulējošos jautājumus. Tāpēc darba kārtības noteikumi ir viens no galvenajiem dokumentiem, kas nosaka darba kārtību uzņēmumā.

Noteikumi var atvieglot darbu gan darba devējam, gan darbiniekam – darbiniekam tie rada skaidrību par darba kārtību un gaitu uzņēmumā, savukārt darba devējam ļauj nodrošināt, ka darbs uzņēmumā tiek veikts atbilstoši viņa vēlmēm. Turklāt precīzas darba kārtības noteikšana rakstveidā palīdz izvairīties no neskaidrībām un strīdiem par darbinieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem noteiktos jautājumos.

Darba devējam arī ir dotas tiesības darba uzdevumus precizēt, izdodot rīkojumus. 

Atstādināšana un tās mērķis  ir darba devējam nodrošināt tiesības atstādināt darbinieku no darba pienākumu veikšanas, ja tas ir pieļāvis kādu pārkāpumu vai par to pastāv aizdomas. Tiesas ieskatā, tas ir vienīgais darba devēja rīcībā esošais tiesiskais līdzeklis, kā novērst zaudējumus, kas jau ir radīti vai varētu rasties sakarā ar darbinieka prettiesisko rīcību, ja viņš turpinātu pildīt savus pienākumus.

Seminārā apskatāmie jautājumi:

  1. Darba kārtības noteikumi, to struktūra.Darba kārtības noteikumos iekļaujamie nosacījumi. Kā sagatavot darba kārtības noteikumus, nepārkāpjot darbinieka tiesības.
  2. Darba devēja rīkojumi un to saturs.
  3. Darbinieka atstādināšana. Atstādināšanas procesuālā kārtība, termiņi, dokumenti, paziņošana. Tiesu prakse.

Semināra noslēgumā – jautājumi un diskusijas par semināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī tos uzdot semināra laikā.

 


Komentēt