Darbs ar interaktīvajām tāfelēm

Profesionālās pilnveides kurss darbam ar interaktīvajām tāfelēm SMART Notebook

Iegūstiet pārliecību darbā ar modernajām tehnoloģijām skolā!

Mūsdienu mācību stunda vairs nav iedomājama bez moderno tehnoloģiju pielietojuma, arī LR Izglītības Ministrija atkārtoti aicina izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt iespēju darba burtnīcas aizstāt ar citiem mācību līdzekļiem, piemēram, interaktīvajām tāfelēm. Šāds interaktīvs mācību līdzeklis, neapšaubāmi, mācību procesu padara daudzveidīgāku, dinamiskāku, vizuāli pievilcīgāku. Skolēni tiek vairāk iesaistīti, tiek palielināta viņu motivācija mācīties, kā rezultātā paaugstinās arī skolēnu sekmes. Tomēr apzinoties to, ka darbs ar interaktīvajām tāfelēm var šķist nezināmā pilns, piedāvājam Jums:

Pilnveidot savas zināšanas un prasmes interaktīvu mācību materiālu veidošanā un pasniegšanā mūsu piedāvātajā pedagogu profesionālās pilnveides programmas kursā „Digitālās prasmes un interaktīvi risinājumi SMART Notebook 11 vidē”.

Šis kurss nodrošinās jums pārliecību par savām spējām, lai pilnvērtīgāk spētu izmantot interaktīvo tāfeļu neaptveramo iespēju klāstu, kā arī palīdzēs attaisnot to iegādē ieguldītos līdzekļus, jo ir konstatēts, ka skolotāji, kas ir saņēmuši praktisku apmācību darbā ar interaktīvajām tāfelēm, šo mācību elementu izmanto daudz biežāk, kā arī stundas kļūst radošākas, skolotājiem pašiem uzsākot veidot savus interaktīvos mācību materiālus.

Piedāvājam variantus – ar apmācību ilgumu 12 vai 36 akadēmiskās stundas:

Pamatapmācības programmā (12 h) darbam ar interaktīvo tāfeli Jūs:

  • Apgūsiet interaktīvās vides pamatfunkcijas, visbiežāk izmantojamās redzamās un paslēptās ikonas, uzzināsiet par interaktīvās tāfeles orientēšanu, pieskārienu atpazīšanu.
  • Uzzināsiet par peldošo rīku daudzveidīgās pielietošanas iespējām, bilžu un teksta apstrādi.
  • Uzzināsiet par failu pievienošana SMART vidē, maģiskās pildspalvas funkcijām.
  • Veiksiet praktiskus darbus, veidosiet mācību uzdevumus, prezentēsiet mājasdarbus, piedalīsieties diskusijās, iepazīsieties ar dažādiem gataviem uzdevumiem u.c.

Paplašinātās apmācības programmā (36 h) darbam ar interaktīvo tāfeli Jūs papildus augstākminētajam:

  • Uzzināsiet par programmatūras atpazīšanas rīkiem un to izmantošanu personīgajā datorā, par failu pievienošanu, apgūsiet programmatūras lejuplādi, atjaunināšanu, instalēšanu.
  • Apgūsiet uzdevumu veidošanu ar Word biz, Word Guess, apgūsiet 3D attēlu demonstrēšanu ar dokumentu kameras palīdzību, iepazīsiet File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Add-ons, Help ikonas un to populārākās funkcijas.
  • Veiksiet vairāk praktisko darbu, pildīsiet testus, vērosiet vairāk demonstrējumu, kā arī apmaiņas veidā saņemsiet visus auditorijā izveidotos mācību materiālus un izveidosiet kopīgu kursa noslēguma materiālu u.c.

Kursu laiki:

36 h kurss: 10., 17. maijs, 6., 14. jūnijs. 12 h kurss: 24. un 31. maijs.

Kursu vieta: Liepājā (vieta tiks precizēta).

Kursus varam nodrošināt arī Jums ērtā laikā un vietā (piemēram, Jūsu skolā).

Kursa pasniedzēja: Daiga Demitere (profesionālais maģistra grāds vadības zinībās, pamatizglītības skolotāja kvalifikācija).

Apmācību maksa:

68,00 EUR (36 h Liepājā), 28,00 EUR (12 h  Liepājā).

Pēc skolas pieprasījuma – sastādīsim individuālu Jums izdevīgu piedāvājumu atkarībā no skolotāju skaita, laika grafika un vietas.

Katrs dalībnieks saņems apliecību par dalību profesionālās pilnveides programmas kursā.


Komentēt