Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Akreditēta profesionālās pilnveides programma!

Programmas mērķis:

izglītības procesā pilnveidot izglītojamā zināšanas un prasmes un iemaņas darbam tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās, lai atbilstoši instrukcijām veiktu preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu; piedalītos regulārā noliktavas apsekošanā.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību ilgums: 160 akad. stundas

Mācību priekšmeti:

  • Noliktavu darba organizācija
  • Kravu pārvadājumi
  • Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas
  • Dokumentu pārvaldība
  • Sabiedrības un cilvēka drošība

Pasniedzēji: Māra Birze, Mg. math., Daiga Ercuma, Mg. oec.; Andis Kūms, Mg. sc. soc., Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā), u.c.

Pilna mācību maksa: 400,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 40,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt