Datu analīze un pārskatu sagatavošana (bez priekšzināšanām)

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sniegt izglītojamajiem pamatzināšanas un praktiskas iemaņas datu analīzē un pārskatu sagatavošanā pielietojot MS Office programmas

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

1. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai

1.1. Ergonomikas un drošības tehnikas noteikumi darbā ar datoru un tā perifērijas ierīcēm

1.2. Noteikumi, autortiesības, drošības un tiesiskie aspekti

1.3. Datora izmantošana profesionālajā darbībā. u.c.

2. Teksta apstrādes pamatprincipi (MS Word)

2.1. Datorizētas teksta apstrādes pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi

2.2. Teksta ievadīšana un rediģēšana

2.3. Rakstzīmju formatēšana

2.4. Rindkopu formatēšana u.c

3. Izklājlapu lietotne (MS Exel)

3.1. Šūnu/apgabalu formatēšana

3.2. Pamatfunkcijas

3.3. Diagrammas, grafiki

3.4. Statistisko rādītāju. noteikšana (bāzes rādītāji, vidējie aritmētiskie rādītāji, moda, mediāna, standart-novirze u.c.) u.c. jautājumi

4. Datu analīze

4.1. Datu meklēšana

4.2. Datu izvērtēšana

4.3. Datu atlase un šķirošana

4.4. Datu apstrāde

4.5. Raksturtabulas

4.6. Datu analīzes veikšana un statistikas rādītāju atlase

4.7. Starprezultātu un rezultātu iegūšana

4.8. Datu dinamika

4.9. Dažādu datu tipu. izmantošana aprēķinos

5. Pārskatu sagatavošana

5.1. Pārskatu mērķi un uzdevumi

5.2. Pārskatu veidi

5.3. Pārskatu galvenās sadaļas

5.4. Datu aizsardzība

5.5. Autortiesības

5.6. Noformēšana

Pasniedzēji:

  • Inese Lūsēna – Ezera, asoc. profesore, vadībzinātnes doktore izglītības vadībā (Dr. sc. administr.)
  • Ingūna Tomsone, profesionālais maģistra grāds socioloģijā
  • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija

Mācību forma:

  • klātienē – 64 stundas
  • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

2 komentāri

Jeļena SInkeviča saka:

Labdien, kad tiks plānotas mācību kursu sākšana? jlk@silale.lv

PURE Academy saka:

Mācības sāksies jūlijā vai augustā – kā VIAA noteiks. Pieļaujam, ka ne ātrāk kā jūlija beigās.


Komentēt