Datu analīze un pārskatu sagatavošana (ar priekšzināšanām)

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sniegt izglītojamajiem padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas datu analīzē un pārskatu sagatavošanā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

1. Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel SPSS u.c.) programmu padziļināta izmantošana

1.1. Datu ievadīšana

1.2. Darbības ar darba grāmatu un darba lapām

1.3. Tabulu veidošana un noformēšana

1.4. Diagrammas izveide un noformēšana

1.5. Nosacījumu formatēšana

1.6. Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos.

1.7. Darbs ar vienu un vairākām darba lapām

1.8. Darba lapas drukas apgabala iestatīšana

1.9. Noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

1.10. Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus

1.11. Datu importēšana un eksportēšana

2. Datu analīze

2.1. Datu meklēšana

2.2. Datu izvērtēšana

2.3. Datu atlase un šķirošana

2.4. Datu apstrāde

2.5. Raksturtabulas

2.6. Datu analīzes veikšana un statistikas rādītāju atlase

2.7. Starprezultātu un rezultātu iegūšana

2.8. Datu dinamika

2.9. Dažādu datu tipu izmantošana aprēķinos

3. Pārskatu sagatavošana

3.1. Pārskatu mērķi un uzdevumi

3.2. Pārskatu veidi

3.3. Pārskatu galvenās sadaļas

3.4. Pārskatu saturs

3.5. Datu aizsardzība

3.6. Autortiesības

3.7. Noformēšana

Pasniedzēji:

  • Inese Lūsēna – Ezera, asoc. profesore, vadībzinātnes doktore izglītības vadībā (Dr. sc. administr.)
  • Ingūna Tomsone, profesionālais maģistra grāds socioloģijā
  • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija

Mācību forma:

  • klātienē – 64 stundas
  • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt