Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sniegt izglītojamajiem zināšanas un praktiskas iemaņas datu analīzē un pārskatu sagatavošanā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 • Microsoft Office (Microsoft Word Microsoft Excel SPSS u.c.) programmu pielietojums
  • Microsoft Office iespējas datu apstrādē un pārskatu sagatavošanā
  • Datu ievadīšana
  • Pamatdarbības ar darba grāmatu un darba lapām
  • Tabulu veidošana un noformēšana Diagrammas izveide un noformēšana
  • Nosacījumu formatēšana
  • Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos
  • Darbs ar vienu un vairākām darba lapām
  • Darba lapas drukas apgabala iestatīšana
  • Noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
  • Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus
  • Datu importēšana un eksportēšana
 • Datu analīze
  • Datu meklēšana
  • Datu izvērtēšana
  • Datu atlase un šķirošana
  • Datu apstrāde
  • Raksturtabulas
  • Datu analīzes veikšana un statistikas rādītāju atlase Starprezultātu un rezultātu iegūšana
  • Datu dinamika Dažādu datu tipu izmantošana aprēķinos
 • Pārskatu sagatavošana
  • Pārskatu mērķi un uzdevumi
  • Pārskatu veidi
  • Pārskatu galvenās sadaļas
  • Datu aizsardzība
  • Autortiesības Noformēšana

Pasniedzēji:

 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija
 • Liene Romaņuka, profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē, profesionālais bakalaura grāds socioloģijā, sociologa kvalifikācija
 • Iveta Tumaščika, tiesību zinātņu maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt