Digitālās prasmes darba vajadzībām ( ar priekšzināšanām )

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

attīstīt padziļinātas digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Informācijas iegūšana un apstrāde

 • Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai
 • Informācijas meklēšana, izmantojot filtrus
 • Detalizētas meklēšanas stratēģijas izmantošana, pielietojot jaunus risinājumus informācijas meklēšanai
 • Informācijas meklēšanas principi un iegūtās informācijas izmantošanas iespējas

Datu un ierīču drošība

 • Pamatpasākumu veikšana ierīču aizsardzībai (antivīrusi, paroles)
 • Datu aizsardzība (lietotājvārds, parole)
 • Privātās informācijas neizpaušana internetā
 • Drošības konfigurācijas sistēmas ierīcēm un  programmām

Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā

 • Komunikācijas rīku pamata un papildu funkciju izmantošana
 • Failu koplietošana
 • Digitālo tehnoloģiju mijiedarbība ar pakalpojumiem
 • Tīkla etiķetes izmantošana

Digitālā satura plānošana un veidošana

 • Izstrādā sarežģītu digitālo saturu dažādos formātos (teksts, tabula, attēls, audio un video fails)
 • Programmatūru un lietojumprogrammu pārvalde
 • Rada, pārveido multivides saturu dažādos formātos, izmantojot dažādas digitālās
 • platformas, rīkus un vides

Pasniedzēji:

 • Inga Bandeniece, Mg.oec.
 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija
 • Ingūna Tomsone, maģistra grāds socioloģijā
 • Dina Barute, Mg.sc.educ.

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt