Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (ar priekšzināšanām)

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

pilnveidot angļu valodas zināšanas un prasmes, lai persona spētu  brīvi komunicēt saistībā ar savu profesionālo darbību.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 1. Profesionālā nozares  terminoloģija angļu valodā
  1.1. Profesionālie nozares termini angļu valodā
  1.2. Profesionālo nozares angļu valodas terminu izmantošana  dažādu laiku teikumos
 2. Darbs ar nozares datorprogrammām angļu valodā
  2.1. Datorprogrammās lietojamie tehniskie termini angļu valodā
  2.2. Datorprogrammu izmantošana angļu valodā.
 3. Elektroenerģētikas nozares tehniskās dokumentācijas tulkošana
  3.1. Nozares tehniskās literatūras analīze
  3.2. Nozares tehniskās literatūras tulkošana no angļu valodas uz valsts valodu un otrādi.

Pasniedzēji:

 • Natālija Naumočkina, bakalaura grāds pedagoģijā (latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja)
 • Baiba Kačanova, Dr.sc.educ., Mg.philol.
 • Dace Pūre, maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā
 • u.c.

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt