ESF projekti

Web

NĀC MĀCĪTIES Profesionālās tālākizglītības iestādē “PURE Academy”!

Nākamā pieteikšanās 2019. gada maijā. Gaidīsim!

Mūsu piedāvājums būs daudz plašāks – sekojiet līdzi informācijai!

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Telemehānika un loģistika
Vairāk info: šeit
Loģistikas darbinieks

Vidējā izglītība

Māra Birze, Mg. math.;
Daiga Ercuma, Mg.oec.;
Andis Kūms, Mg.sc.soc.;
Diāna Līduma, Mg.oec.;
Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.;
Inga Pūre, Dr.sc.soc.;
Iveta Tumaščika, Mg.sc. iur.;
Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā);
Vija Zēlerte, Mg.psych.

10 mēneši (960 h)

5 – 12 personas

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās: 17.30 – 21.00; Sestdienās: 9.00 – 16.00

1100,00EUR

110,00 EUR

Telemehānika un loģistika
Vairāk info: šeit
Noliktavas darbinieks

Pamatizglī-tība

Māra Birze, Mg. math.; Daiga Ercuma, Mg.oec.; Andis Kūms, Mg. sc.soc; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Vija Zēlerte, Mg.psych.

6 mēneši

(480 h)

5 – 12 personas

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās: 17.30 – 21.00; Sestdienās: 9.00 – 16.00

540,00 EUR

54,00 EUR

 

Profesionālās pilnveides programma

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās
Vairāk info: šeit

Pamatizglītība

Māra Birze, Mg. math.; Daiga Ercuma, Mg.oec.; Andis Kūms, Mg. sc.soc; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā)

2 mēneši (160 h)

5 – 12 personas

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās: 17.30 – 21:00; Sestdienās: 9.00 – 16.50

360 EUR

36,00 EUR

 

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība
Vairāk info: šeit

Bez ierobežojuma

Inga Bauže,
Iveta Tumaščika,
Edgars Golts

2 mēneši (80 h)

5 – 12 personas

Piektdienās: 17.30 – 21.00

Sestdienās:
9.00 – 16.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Vairāk info: šeit

Bez ierobežojuma

Inga Bauže,
Liene Romaņuka

2 mēneši (80 h)

5 – 12 personas

Piektdienās: 17.30 – 21.00

Sestdienās:

9.00 – 16.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Digitālais mārketings
Vairāk info: šeit

Bez ierobežojuma

Inga Bandeniece,
Inga Pūre

2 mēneši (80 h)

5 – 12 personas

Piektdienās:
17.30 – 21.00

Sestdienās:
9.00 – 16.00

360,00 EUR

36,00 EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 PIEEJAMAIS ATBALSTS

 Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

 Iesniedzamie dokumenti:

 • ar roku aizpildīta un parakstīta IESNIEGUMA veidlapa, kuru var iesniegt:
  • izglītības iestādē klātienē
  • nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija) Vēlāk jāiesniedz arī oriģināls!
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Profesionālās tālākizglītības iestādē “PURE Academy”, Liepājā, Tirgoņu ielā 25 (3. stāvs, ieeja no Peldu ielas puses), darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.30;
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@pureacademy.lv, tālr.: 26354505

Aicinām pieteikties laicīgi, konkursa gadījumā priekšroka tiks dota tiem, kas būs pieteikušies agrāk!

 


Komentēt