ESF mācības

Web

AKTUĀLĀKĀ INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBĀM

Paldies par izrādīto vēlmi mācīties tieši mūsu izglītības iestādē!

Šobrīd Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izvērtē katra interesenta atbilstību projekta nosacījumiem.

Gaidiet apstiprinājumu par Jūsu atbilstību līdz 15.novembrim savā e-pastā.

Grupu komplektēšana un mācības sāksies pakāpeniski, sākot no novembra beigām, kad mēs ar katru no jums sazināsimies un aicināsim uz līguma slēgšanu.

Mācības tiks uzsāktas ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. februārim.

 

 

NĀC MĀCĪTIES Profesionālās tālākizglītības iestādē “PURE Academy”!

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros notiek

no 22. septembra līdz 22. oktobrim

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM: ŠEIT

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

 

Mācības notiks darba dienu vakaros, sestdienās un svētdienās (ja būs nepieciešams).

Ņemsim vērā cilvēku iespējas un vēlmes, cik būs iespējams!

 

Projekta 5. kārtā piedāvājam šādas programmas:

Profesionālās tālākizglītības programmas:

 • Telemehānika un loģistika (loģistikas darbinieks)
 • Telemehānika un loģistika (noliktavas darbinieks)
 • Tūrisma pakalpojumi (tūrisma pakalpojumu konsultants)
 • Komerczinības (mazumtirdzniecības komercdarbinieks)
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (sekretārs)
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (lietvedis)
 • Grāmatvedība un finanses (grāmatvedis; klātiene / neklātiene)
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (datorsistēmu tehniķis)

Profesionālās pilnveides programmas:

 • Tūrisma produktu izstrāde
 • Mazā biznesa organizēšana
 • Biznesa uzsākšana komercdarbībā
 • E-komercijas pamati komercdarbībā
 • Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana
 • Attālināta darba vadība komercdarbībā
 • Projektu vadība
 • Risku pārvaldība
 • Digitālais mārketings komercdarbībā
 • Reklāmas organizēšanas pamati komercdarbībā
 • Dokumentu un arhīvu pārvaldība
 • Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība dokumentu pārvaldībā
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana komercdarbībā
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana
 • Praktiskā grāmatvedība komercdarbībā
 • Praktiskā finanšu grāmatvedība komercdarbībā
 • Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām, klātiene / neklātiene)
 • Praktiskā finanšu grāmatvedība (ar priekšzināšanām grāmatvedībā, klātiene / neklātiene)
 • Digitālās prasmes iesācējiem (neklātiene)
 • Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām (neklātiene)

Plašāka informācija par programmām (saturs, uzņemšanas prasības, pedagogi u.c.): ŠEIT

Sākot ar piekto kārtu mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

 

Aicinām pieteikties laicīgi, konkursa gadījumā priekšroka tiks dota tiem, kas būs pieteikušies agrāk!

 

10 komentāri

durbe zigrīda manteja saka:

vai durbē vai LIEPĀJĀ BŪS ŠIE KURSI.

PURE Academy saka:

Liepājā būs. Mūsu telpās – pašā Liepājas centrā. Gaidām!

Sandra Ķipste saka:

Izdienas pensionāri var pilnveidoties, jo viens no nosacījumiem ir ” strādājošie un pašnodarbinātie”?

PURE Academy saka:

Par ESF līdzekļiem var izglītoties strādājošie un pašnodarbinātie. Pārējie var mācīties par saviem līdzekļiem. Pensionāriem dodam atlaides. Ja ir interese, aicinām sazināties ar mums.

Vija Briņķe saka:

Labdien.
Sakiet lūdzu es kā strādājošs pedagogs,varu pieteikties uz digitālām prasmēm-iesācējiem?
Kāda būs mēneša maksa?
Cik saprotu,šīs apmàcības notiks neklātienē un noteiktā laikā?
Ar cieņu Vija.

PURE Academy saka:

Jūs varat pieteikties. Šeit nav mēneša maksas. Jāmaksā 10% no dalības maksas pirms mācību uzsākšanas, tas ir, 51,20 EUR.
Neklātiene nozīmē, ka mācības daļēji notiek klātienē, bet daļēji neklātienē.

Nataļja Vaseva saka:

Labdien.
Sakiet lūdzu ar ko atšķīras klātenē un neklātenē kurss – Grāmatvedība? Tur vairāk darbu jāpilda mājās?
Ar cieņu,
Nataļja

PURE Academy saka:

Gan klātienes, gan neklātienes mācības pamatā notiek uz vietas. Atšķirība tā, ka praktiskos uzdevumus neklātienes mācībās var pildīt mājās, ne uz vietas klasē.

Mairis saka:

Vai IT apmācība būs?

PURE Academy saka:

Jā, būs. Tiklīdz būsim saņēmuši informāciju no VIAA, katram zvanīsim un aicināsim pie mums slēgt līgumu.

Atbildēt uz Nataļja Vaseva Atcelt atbildi