Finanšu grāmatvedība

Veidojam jaunu grupu mācību uzsākšanai 2020. gada novembra sākumā.

Laiks pieteikties!

Kursi paredzēti cilvēkiem ar priekšzināšanām grāmatvedības pamatos!

Laiks: no 30. oktobra līdz 18. decembrim pirmdienās un trešdienās no plkst. 17.30 līdz 20.20 (15 vakari)

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas

Lektore: sertificēta grāmatvede Astra Straume, Mg. oec. Kopš 1991. gada A.Straume strādā par galveno grāmatvedi, pirms tam 11 gadus  - par ekonomisti. Astrai Straumei ir ilggadējas lektores pieredze Liepājas Universitātē, Biznesa augstskolā „Turība”, kā arī lektores pieredze daudzos mācību centros.

Tēmas:

1. Ilgtermiņa  ieguldījumu uzskaite

1.1. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu raksturojums

1.2. Pamatlīdzekļi

 2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

2.1. Krājumi, to sastāvs un uzskaites metodes

2.2. Norēķini ar debitoriem

2.3. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2.4. Naudas līdzekļu uzskaite

 3. Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite

3.1. Pamatkapitāla jēdziens, veidošanās un uzskaite

3.2. Nesadalītā peļņa, tās sastāvs un veidošanās

4. Uzkrājumu raksturojums un veidošana

5. Kreditoru raksturojums un uzskaite

5.1. Norēķini par aizņēmumiem

5.2. Norēķini ar piegādātājiem

5.3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

5.4. Norēķini par pārējiem nodokļiem

5.5. Norēķini par dividendēm

6. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, peļņas vai zaudējumu aprēķināšana

7. Finanšu pārskata saturs un sastādīšana

 

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Dalības maksa:

168,00 EUR (samaksājot visu summu uzreiz)

188,00 EUR (veicot maksājumu 2 daļās)

Pieteikšanās un vairāk informācijas:

tālr. 26354505; e-pasts: info@pureacademy.lv

Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!  Vēl 5 brīvas vietas!


Komentēt