Holodinamika. Kā atgūt iekšējo mieru, ieklausoties ķermeņa valodā

Rudenī aicinām uz 3 dienu praktiskām nodarbībām holodinamikas pasniedzēja, ciguna un latviskās dzīvesziņas praktizētāja Jāņa Vītola vadībā.

Nodarbības notiks oktobra/novembra nedēļas nogalē. Precīzs laiks tiks noteikts, tiklīdz būs interesi izrādījuši vairāki dalībnieki. Ņemsim vērā jūsu iespējas!

Holodinamika – metode, kas palīdz iekšējās negācijas pārvērst dziedinošā mīlestības enerģijā. Tā palīdz atrisināt sevis, citu vai dzīves nepieņemšanu, novērst bailes, sāpes, aizvainojumus, agresiju, depresiju, nošķiršanos un visu citu, kas pēc sevī radušās pretrunas savairojas biezā kārtā, tā aizsedzot mūsu sākotnējo veselumu, vienkāršību un skaistumu. Holodinamika palīdz cilvēkam pārstāt identificēt sevi ar dažādiem problemātiskiem prāta priekšstatiem.

PROGRAMMA

1. diena: Iepazīšanās – vēlmju un vajadzību noskaidrošana (tālāko darbību, cik iespējams, pieskaņosim tām). Ieskats emocionālo, mentālo un fizisko bloku izcelsmē un to risināšanas metodēs, strādājot pašam ar sevi. Aizsardzības reakciju čaula, kuru ap sevi veidojam.

2. diena: Iekšējā – jūtu un tēlu pasaule, kurā pamatojas ārējā pasaules uztvere. Holodinamika kā metode, kura palīdz harmonizēt tajā apslēptos iekšējos konfliktus. Iepazīšanās ar galvenajiem holodinamikas instrumentiem. Nostāšanās savā dabisko resursu apziņā. Cilvēka paša iekšējais virzītājspēks un skolotājs. Daļiņas harmonizēšanās Veseluma apziņā – ledus izkūst sirds Saules pavasarī.  Transformācijas procesa vadīšanas pamatu apgūšana.

3. diena: Paplašinātas iespējas, strādājot grupās. Izpratne par duālisma lomu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Kā diagnosticēt savus blokus un automātiskās reakcijas tajās. Cilvēks kā individualitāte un sistēmas daļa vienlaikus. Helingera sistēmanalīzes pielietojums holodinamikas procesā.  Sistēmas faktoru harmonizēšanas iespējas sevī pašā.

Dalības maksa: 88,00 EUR (piesakoties divatā – 68,00 EUR)

Maksimālais dalībnieku skaits: 15.

Noslēgumā – apliecība par holodinamikas metodes apguvi 20 akad. stundu apjomā.

Vairāk par holodinamikas metodi:

  • rakstā “Jānis Vītols iepazīstina ar holodinamiku, dziedinošo mīlestības terapiju. Izmēģinām!”. Skatīt: ŠEIT
  • video “Jānis Vītols stāsta par Holodinamikas praksi”. Skatīt: ŠEIT


Komentēt