Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

1. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas

1.1. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas

1.2. Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji

1.3. Ekonomiskās sistēmas

2. Uzņēmējdarbības uzsākšana

2.1. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas

2.2. Komersanta dibināšanas dokumenti

2.3. Dokumentu reģistrēšanas kārtība

3. Uzņēmuma organizatoriskā darbība

3.1. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība

3.2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

3.3. Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas

3.4. Lēmumu pieņemšana un komunikācija

4. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana

4.1. Preču un pakalpojumu iepirkšana

4.2. Cenu aptauju organizēšana

4.3. Ārpakalpojumi

5. Mārketings un tirgus izpēte

5.1. Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums

5.2. Informācijas iegūšanas avoti un līdzekļi

5.3. Dizaina domāšana

6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija

6.1. Izmaksas un to klasifikācija

6.2. Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana

7. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji

7.1. Naudas plūsma

7.2. Peļņas vai zaudējuma aprēķins

7.3. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance

Pasniedzēji:

  • Uldis Drišļuks, Mg. oec.;
  • Diāna Līduma, Mg. oec.;
  • Aija Kairēna Mg. oec.;
  • Inga Sprice, Dr.sc.soc.;
  • Daiga Ercuma, Mg.oec.,
  • Inese Lūsēna – Ezera,  Dr.sc.administr.

Mācību forma:

  • klātienē – 64 stundas
  • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt