Kā izprast un pieņemt sava bērna seksualitāti?

Seminārs bērnu un jauniešu vecākiem

Semināra mērķi

Semināra mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu sekmēt savu bērnu emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, pilnvērtīgu attiecību veidošanos viņiem pieaugot, un novērst vai mazināt šobrīd sabiedrībā izplatītās ģimenes un attiecību problēmas.

Semināra mērķa auditorija

Seminārs paredzēts skolēnu vecākiem, vecvecākiem u.c. bērna tuviniekiem, kuri vēlas izprast bērna pieaugšanu, īpaši seksualitātes un attiecību jomā, kuriem ir jautājumi par bērna attīstību un slēptajām vajadzībām, vēlmēm un problēmām intīmajā jomā.

Īpaši tiek aicināti vecāki, kuriem ir nozīmīga viņu bērnu sajūtu un emociju kvalitāte un saturs, kuri vēlas sekmēt laimīgu, pilnvērtīgu un drošu attiecību veidošanos atbilstoši vecumam un personībai.

Vecākiem, kuri sastopas ar grūtībām, saskaroties ar sava bērna seksualitātes jautājumiem, un vēlas tās pārvarēt.

Semināra saturs

 • Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.
 • Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.
 • Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna. Kā pastāstīt par intīmo higiēnu zēnam? Kā pastāstīt par intīmo higiēnu meitenei?
 • Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.
 • Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.
 • Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti. Bērnu un jauniešu masturbācija: ko darīt, ja mans bērns masturbē? Vai masturbācija kaitē bērna attīstībai? Kādas ir masturbācijas funkcijas mūsu dzīvē? Kā pareizi masturbēt zēnam? Kā pareizi masturbēt meitenei? Masturbācijas higiēna. Spēles noteikumi masturbācijas jomā – kur, kad, kādos apstākļos darīt?
 • Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.
 • Mans bērns uzsāk seksuālas attiecības: ko ar to darīt? Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Nevēlamas grūtniecības, STS un vardarbības profilakse – kā šīs prasmes palīdzēt apgūt bērnam?
 • Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu.
 • Vecāku rīcība bērna seksuālo problēmu situācijās: kā vecākiem rīkoties, ja bērnam iestājusies nevēlama grūtniecība, bērns saslimis ar STS, vai saskāries ar seksuālu vardarbību? Kā palīdzēt savam bērnam meklēt un saņemt palīdzību pie vecākiem seksuālo problēmu situācijās.
 • Problēmas seksualitātes izglītībā: nerunāšana, nepietiekama un formāla izglītība, puritāniskas un neadekvātas informācijas izplatīšana. Šo problēmu sekas un to novēršana.
 • Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.
 • Kā bērns, jaunietis kļūst pieaudzis? Kā vecāki var sekmēt sava bērna pieaugšanu? Kāpēc un kā vecākiem sadarboties sava bērna pieaugšanas procesā, arī šķirtiem vecākiem?

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Informācija, ko vecāki saņems šī semināra ietvaros, noderēs arī viņu personīgās dzīves un savstarpējo attiecību kvalitātes pilnveidošanai.

Noderīga būs abu vecāku ierašanās uz semināru kopā.

Semināra dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus.

Semināra norises laiks un vieta

2019. gada 24. maijā (piektdiena) no plkst. 17.30 līdz 20.20 “PURE Academy” telpās, Liepājā, Tirgoņu ielā 25.

Dalības maksa

14,00 EUR

12,00 EUR – daloties ar ziņu sociālajos tīklos / piesakoties arī citiem A. Šulca piedāvājumiem / piesakoties divatā vai vairākiem kopā

PIETEIKŠANĀS: ŠEIT


Komentēt