Kiberdrošība

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sniegt izglītojamajiem zināšanas un praktiskas iemaņas kiberdrošības jomā, personas datu aizsardzībā un IT drošībā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

IT drošības normatīvie akti un institūciju funkcijas un pienākumi

 • Likumdošana IT drošības jomā
 • Kiberdrošības pārvaldības sistēmā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju un citu iesaistīto dalībnieku funkcijas un pienākumi

Kibertelpas drošība un aizsardzība

 • Kiberdrošība; sociālo tīklu un droša interneta lietošana; informācijas drošības pārvaldība; ap un par drošību; paroles; ierīces; rezerves kopijas
 • Personas datu aizsardzības sistēmas un personas datu drošība internetā, interneta lietošanas riski un apdraudējumi; paroļu nepieciešamība un datu aizsardzība ar paroli; vīrusu draudu pārbaude; datu kopiju nepieciešamība un to uzglabāšana
 • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos

Personas datu apstrāde IT vidē

 • Personas datu apstrādes principi saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu; sensitīvu personas datu apstrāde
 • Datu subjekta tiesības un tā piekrišana personas datu apstrādei; pārziņas un personas datu operatora pienākumi
 • Automatizēta un neautomatizēta datu apstrāde; personas datu informācijas sistēmas, to klasifikācija

IT drošība

 • Patstāvīgais darbs par drošas sistēmas uzbūvi, par datu bāzes aizsardzību pret kiberuzbrukumiem u.tml.

Pasniedzēji:

 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija,
 • Artūrs Ausējs, Maģistra grāds IT projektu vadībā

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt