Klientu apkalpošanas operators

Kvalifikācijas līmenis: 2. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: pamata izglītība

Mācību ilgums: 6 mēn.

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas  nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: biroja darba organizācija un klientu apkalpošana, lietišķā saskarsme, lietišķā angļu valoda, darba un vides aizsardzība, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, kvalifikācijas prakse, valsts noslēguma pārbaudījums.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Pāvels Jurs, Dr.paed.; Inga Pūre, Dr.sc.soc., Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 384,00 EUR (6 mēn.)

Iespēja maksāt pa daļām – 64,00 EUR mēnesī.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt