Klientu apkalpošanas operators

Aicinām mācīties bezdarbniekus!

Kvalifikācijas līmenis: 2. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: pamata izglītība

Mācību ilgums: 480 akad. stundas

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas  nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: biroja darba organizācija un klientu apkalpošana, lietišķā saskarsme, lietišķā angļu valoda, darba un vides aizsardzība, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, kvalifikācijas prakse, valsts noslēguma pārbaudījums.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Varis Vītols, maģistrs darba aizsardzībā; Inga Sprice, Dr.sc.soc., Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

2 komentāri

Santa Grundmane saka:

Maksa?Un vai tā jāveic pirms kursiem vai péc?

PURE Academy saka:

Maksu var veikt pa daļām, katru mēnesi maksājot 68 EUR.


Komentēt