Klientu apkalpošanas speciālists

Aicinām mācīties bezdarbniekus!

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību ilgums: 10 mēn.

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas un krievu valodas nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: biroja darba organizācija un klientu apkalpošana, saskarsmes pamati, lietišķā etiķete, valodas kultūra, tirgzinības pamati, uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedība un finanšu norēķini, darba tiesības un darba aizsardzība, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, projektu vadība, loģistikas pamati, lietišķā angļu valoda, lietišķā krievu valoda, kvalifikācijas prakse, valsts noslēguma pārbaudījums.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Pāvels Jurs, Dr.paed.; Diāna Līduma, Mg.oec.; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Pūre, Dr.sc.soc.; Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt