Komandas darba vadīšana ABC

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Pašvērtēšanas process

 • Pašvērtējuma būtība un nozīme
 • Pašvērtējums kā kognitīvs (izziņas) process
 • Pašvērtējums kā personības kritērijs
 • Pašcieņa un pašvērtējums
 • Savu vadības un organizatorisko prasmju novērtēšana
 • Organizatorisko dotību atpazīšana

Komandas veidošana

 • Jēdziena “komanda” izpratne
 • Komandas veidošanas pamatojums
 • Komandu veidi un veidošanas posmi
 • Veiksmīgas komandas izveides priekšnoteikumi
 • Komunikācija un lomu sadale komandā
 • Komandas vadītājs
 • Komandas spēcināšana un motivēšana

Komandas darba plānošana un organizēšana

 • Plānošanas veidi un metodes
 • Informatīvais nodrošinājums
 • Komandas darba organizēšanas principi

Savstarpējā komunikācija un informācija komandā

 • Komunikācijas veidi un informācijas apmaiņa
 • Komunikācijas stili un problēmas komandā
 • Konflikts un tā risināšanas metodes
 • Komandas vadīšana
 • Psiholoģiskais klimats komandā

Lēmumu pieņemšana

 • Lēmumu pieņemšanas veidi un faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu
 • Lēmumu pieņemšana komandā
 • Atgriezeniskā saite komandā

Sanāksmju organizēšana

 • Sanāksmes plānošana
 • Sanāksmes organizēšana un vadīšana
 • Sanāksmes efektivitātes rādītāji

Pasniedzēji:

 • Inga Sprice, Dr.sc.soc.
 • Inese Lūsēna – Ezera, Dr. sc.administr.
 • Vija Zēlerte, Mg. psych.

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt