Loģistikas darbinieks

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību ilgums: 10 mēn.

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas un krievu valodas nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: ražošanas un apgādes loģistika, sadales loģistika, transporta loģistika, krājumu vadīšana un noliktavas saimniecība, iekraušanas un izkraušanas tehnika, tirgzinības pamati, uzņēmējdarbības pamati, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, lietišķā etiķete, projektu vadība, lietišķā angļu valoda, lietišķā krievu valoda, saskarsmes pamati, darba tiesības un darba aizsardzība, kvalifikācijas prakse.

Pasniedzēji: Māra Birze, Mg. math., Daiga Ercuma, Mg.oec.; Pāvels Jurs, Dr.sc.educ.; Andis Kūms, Mg. sc.soc., Diāna Līduma, Mg. oec.; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Pūre, Dr.sc.soc.;  Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 640,00 EUR (10 mēn.)

Iespēja maksāt pa daļām – 64,00 EUR mēnesī.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt