Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Veidojam jaunu grupu! Mācības uzsāksim, tiklīdz grupa būs nokomplektēta.

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību ilgums: 10 mēn.

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas un krievu valodas nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: mazumtirdzniecības darba organizācija, tirgzinība, prečzinība, tirdzniecības iekārtas un inventārs, grāmatvedība, uzskaite un atskaite, uzņēmējdarbības pamati, darba tiesības un darba aizsardzība, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, saskarsmes pamati, lietišķā etiķete, valodas kultūra, lietišķā angļu valoda, lietišķā krievu valoda, kvalifikācijas prakse, valsts noslēguma pārbaudījums.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Diāna Līduma, Mg.oec.; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Sprice, Dr.sc.soc.; Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 880,00 EUR (10 mēn.)

Iespēja maksāt pa daļām – 88,00 EUR mēnesī.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt