Misija, vīzija, vērtības

Izglītības iestādes misija ir daudzpusīgas un harmoniskas personības attīstība un pilnveide.

Izglītības iestādes vīzija:

izglītojamie – zinātkāri, mērķtiecīgi, atbildīgi, savstarpēji atbalstoši

komanda – profesionāla, emocionāli inteliģenta, atbildīga, lojāla

mācību process – kvalitatīvs, jēgpilns, aizraujošs

vide – mājīga, radoša, atvērta, droša

Izglītības iestādes vērtības:

kvalitāte, attiecības, atbildība, lojalitāte

PR mājaslapas banneri-01


Komentēt