Neformālās izglītības programmas

Piedāvājam dažādas neformālās izglītības programmas*

 • svešvalodu apguve grupās (bezdarbniekiem par ESF līdzekļiem, citiem – par maksu)
 • dokumentu pārvaldība
 • datorkursi (bezdarbniekiem par ESF līdzekļiem, citiem – par maksu)
 • saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija
 • lietišķā etiķete
 • grāmatvedības pamati
 • finanšu grāmatvedība
 • personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība (nodarbinātajiem ar ESF līdzfinansējumu, citiem par maksu)
 • datu analīze un pārskatu sagatavošana (nodarbinātajiem ar ESF līdzfinansējumu, citiem par maksu)
 • digitālais mārketings (nodarbinātajiem ar ESF līdzfinansējumu, citiem par maksu)
 • gleznošana uz zīdu

Noslēgumā izsniedzam APLIECĪBU par dalību neformālās izglītības programmā!

…………………………………….

*Neformālo izglītību programmu maksimālais apjoms ir 160 akadēmiskās stundas.

Lai šīs programmas īstenotu, akreditētai iestādei nav nepieciešama atsevišķa licence programmas īstenošanā.


Komentēt