SIA “PURE Academy”

SIA “PURE Academy” ir dibināta 2012. gada septembrī.

Tās dibinātāja ir Inga Sprice (valdes locekle).

Kā SIA “PURE Academy” struktūrvienība ir reģistrēta Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” (reģ. Nr. 3060802030), kas 2013. gada 19. decembrī ir ieguvusi akreditētas izglītības iestādes statusu.

Tās direktore ir Inga Sprice, Dr. sc. soc.

Izglītība – sociālo zinātņu doktora grāds komunikācijas zinātnē, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, personāla speciālista kvalifikācija; filoloģijas maģistra grāds, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze – “PURE Academy” dibinātāja un direktore, Liepājas Universitātes docente (studiju kursi sabiedriskajās attiecībās un lietišķajā etiķetē), studiju programmas „Komunikācijas vadība” direktore, nometņu un dažādu citu projektu / aktivitāšu vadītāja; agrāk – Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, DALP 5. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja u.c.

Ar Ingas Sprices (Pūres) promocijas darbu “Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991-2010)” var iepazīties šeit!

 

 

 


Komentēt