Svešvalodu pasniedzēji

Nodarbības vada profesionāli pasniedzēji ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi.

Angļu valoda

Baiba Kačanova, Mg.sc.educ., Mg.philol.

Izglītība – studijas Liepājas Universitātes un Ventspils augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programmā “Valodniecība”, izglītības zinātņu maģistrs pegagoģijā, profesionālais maģistra grāds tulkošanā un terminoloģijā, angļu un vācu valodas skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze – svešvalodu pasniedzēja NBS Valodu skolā, angļu valodas skolotāja Liepājas Raiņa 6. vidusskolāVISC recenzente mācību literatūras izvērtēšanā, angļu valodas skolotāja Liepājas Mākslas vsk., Liepājas Universitātes lektore u.c.

Dace Metēja

Izglītība – studijas Ventspils Augstskolas maģistra studiju programmā “Juridisko tekstu tulkošana”, humanitāro zinātņu angļu un franču valodu un kultūru bakalaura grāds (atzinības raksts par izcilām un teicamām sekmēm).

Darba pieredze – angļu un franču valodas pasniedzēja “PURE Academy”.

Natālija Naumočkina

Izglītība – latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze – angļu valodas skolotāja / pasniedzēja (Biznesa augstskola Turība, Liepājas Valsts tehnikums),  latviešu valodas un angļu valodas skolotāja (Liepājas Centra pamatskola, Liepājas 12. vidusskola u.c.).

Andrejs Putniņš

Izglītība – humanitāro zinātņu angļu un krievu valodu un kultūru studiju bakalaura grāds, studijas maģistrantūrā.

Darba pieredze – DALP 5. vidusskolas angļu valodas skolotājs, 6 gadu darba pieredze Anglijā (Londonā) galvenokārt pārdošanas, ražošanas, klientu apkalpošanas jomā; angļu un krievu valodas pasniedzējs, tulks (SIA „Baltic Business Projects”, pārstāvniecībā “Victor Wolf Limited”, SIA „DESOL” u.c.).

Vija Laipniece

Izglītība – pamatskolas angļu valodas skolotājas kvalifikācija

Darba pieredze - Pāvilostas vidusskolas angļu valodas skolotāja pamatskolas un vidusskolas klasēs, Kalētu pamatskolas angļu valodas skolotāja, Dunalkas pamatskola angļu valodas skolotāja u.c.

Franču valoda

Dace Metēja

Izglītība – studijas Ventspils Augstskolas maģistra studiju programmā “Juridisko tekstu tulkošana”, humanitāro zinātņu angļu un franču valodu un kultūru bakalaura grāds (atzinības raksts par izcilām un teicamām sekmēm).

Darba pieredze – angļu un franču valodas pasniedzēja “PURE Academy”.

Itāļu valoda

Natālija Tilgale

Krievu valoda

Egita Kļujeva

Tatjana Komorova

Latviešu valoda kā svešvaloda

Inga Pūre, Dr. sc. soc., Mg.philol., Mg.oec.

Izglītība – sociālo zinātņu doktora grāds komunikācijas zinātnē, filoloģijas maģistra grāds, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija; profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā,  personāla speciālista kvalifikācija.

Darba pieredze - Liepājas Universitātes docente sabiedrisko attiecību jomā, studiju programmas „Komunikācijas vadība” direktore, Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja u.c., DALP 5. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Liepājas 11.vidusskolas latviešu valodas skolotāja.

Spāņu valoda

Agata Babina, Mg. hum.

Izglītība – humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā (spāņu valodas un kultūras modulis), svešvalodas (franču valodas) skolotāja kvalifikācija. Sākotnēji spāņu valodu apguvusi, mācoties Meksikā, Verakrusas universitātē un strādājot Eiropas brīvprātīgo darbu Spānijā.

Darba pieredze – spāņu valodas skolotāja (Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, SIA Valodu vēstniecība, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, SIA “DaJo”, Privātā vidusskola “Klasika”), pašnodarbināts spāņu, franču, poļu un angļu valodas tulks, projektu vadītāja biedrībā Radi Vidi Pats”.

Vācu valoda

Ineta Feldmane

Zviedru valoda

Uldis Zupa

Elīna Pirtniece-Niķele

 

 

2 komentāri

Gailis saka:

Vai poļu valodu arī kāds māca?

PURE Academy saka:

Poļu valodu pie mums māca Egita Kļujeva.


Komentēt

*