Pašnovērtējuma ziņojumi

  • Izglītības iestādes un tālākizglītības programmu “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kvalifikācija – lietvedis) un “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kvalifikācija – sekretārs) pašnovērtējuma ziņojums (2015): šeit
  • Tālākizglītības programmas “Telemehānika un loģistika” (kvalifikācija – loģistikas darbinieks) pašnovērtējuma ziņojums (2016): šeit
  • Tālākizglītības programmas “Komerczinības” (kvalifikācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks) pašnovērtējuma ziņojums (2018): šeit


Komentēt