Pašnovērtējuma ziņojumi

  • Profesionālās tālākizglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – tūrisma pakalpojumu konsultants) pašvērtējuma ziņojums (2019): šeit
  • Pašnovērtējuma ziņojums par 2018./2019. mācību gadu: šeit
  • Profesionālās pilnveides programmu “Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (C1 līmenis)”, “Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (B2 līmenis)” un “Projektu vadība” pašnovērtējuma ziņojums (2019): šeit
  • Profesionālās tālākizglītības programmas “Komerczinības” (kvalifikācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks) pašnovērtējuma ziņojums (2018): šeit
  • Pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. mācību gadu: šeit
  • Tālākizglītības programmas “Telemehānika un loģistika” (kvalifikācija – loģistikas darbinieks) pašnovērtējuma ziņojums (2016): šeit
  • Izglītības iestādes un tālākizglītības programmu “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kvalifikācija – lietvedis) un “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (kvalifikācija – sekretārs) pašnovērtējuma ziņojums (2015): šeit


Komentēt