Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sniegt izglītojamajiem zināšanas un praktiskas iemaņas personas datu aizsardzībā un IT drošībā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Personas datu aizsardzība

 • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini
 • Likumdošana personas datu aizsardzības jomā
 • Personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes
 • Personas datu aizsardzības dokumentācija
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība
 • Personas datu nodošana citām personām
 • Personas datu aizsardzības jomā sertifikācija, licencēšana

Personas datu apstrāde

 • Personas datu apstrādes principi saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu
 • Sensitīvu personas datu apstrāde
 • Datu subjekta tiesības un tā piekrišana personas datu apstrādei
 • Pārziņas un personas datu operatora pienākumi Automatizēta un neautomatizēta datu apstrāde
 • Personas datu informācijas sistēmas, to klasifikācija

IT drošība

 • Personas datu aizsardzības sistēmas
 • Personas datu drošība internetā, interneta lietošanas riski un apdraudējumi
 • Paroļu nepieciešamība un datu aizsardzība ar paroli
 • Vīrusu draudu pārbaude
 • Datu kopiju nepieciešamība un to uzglabāšana
 • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos

Pasniedzēji:

 • Edgars Golts, Mg. iur., zvērināts advokāts
 • Iveta Tumaščika, tiesību zinātņu maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē
 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt