Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Neformālās izglītības programmas mērķis:

veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā/iestādē
 • fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu
 • datu aizsardzību uzņēmuma/iestādes datorsistēmu nepatrauktai darbībai.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini
 • Likumdošana personas datu aizsardzības jomā
 • Personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes
 • Personas datu aizsardzības dokumentācija
 • Personas datu apstrādes principi saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu
 • Sensitīvu personas datu apstrāde
 • Datu subjekta tiesības un tā piekrišana personas datu apstrādei
 • Pārziņas un personas datu operatora pienākumi
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība
 • Personas datu nodošana citām personām
 • Personas datu aizsardzības jomā sertifikācija, licencēšana
 • Personas datu aizsardzības sistēmas
 • Personas datu informācijas sistēmas, to klasifikācija
 • Automatizēta un neautomatizēta datu apstrāde
 • Personas datu drošība internetā, interneta lietošanas riski un apdraudējumi
 • Paroļu nepieciešamība un datu aizsardzība ar paroli
 • Vīrusu draudu pārbaude
 • Datu kopiju nepieciešamība un to uzglabāšana
 • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Pasniedzēji:

 • Edgars Golts, advokāts, personas datu aizsardzības speciālists
 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija
 • Iveta Tumaščika, tiesību zinātņu maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt