Dokumentu pārvaldība un personāla lietvedība

Laiks: no 15. aprīļa līdz 14. maijam ik pārnedēļu piektdienās no 17.30 līdz 20.20 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.20

Apjoms: 32 akad. stundas

Saturs:

DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

Lektore: Daiga Ercuma, Mg. sc. educ.

1.      Dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti

1.1.  Dokumentu pārvaldības loma organizācijas darbībā, vispārējie principi, procesa sastāvdaļas. Dokumentu pārvaldības terminoloģija.

1.2. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. Dokumenta juridiskais spēks

1.2.  Dokumentu oriģināli un atvasinājumi (noraksts, kopija, izraksts)

1.3.  Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas

2.      Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības

2.1.  Dokumenta pamatfunkcijas: informatīvā un juridiskā

2.2.  Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā.

2.3. Pārvaldes dokumentu sastāvdaļas – rekvizītu un dienesta atzīmju izvietojums dokumentā

3.      Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā

3.1.  Dokumentu aprite, dokumentu klasifikācijas shēmas

3.2.  Reģistrācijas sistēmas izveides pamatprincipi, dokumentu reģistrācija, reģistrācijas žurnāli

3.3.  Elektroniskie dokumenti  un to aprites shēma organizācijas dokumentu pārvaldībā

4.      Pārvaldes dokumenti un dokumentu  veidlapu sastādīšana

4.1.  Organizatoriskie dokumenti

4.2.  Rīkojuma dokumenti

4.3.  Personāla dokumenti

4.4.  Sarakstes dokumenti

4.5.  Faktus fiksējošie dokumenti

5.      Lietu nomenklatūra. Lietu veidošana un glabāšana. Organizācijas arhīvs, arhivēšanas pamatprasības

5.1.  Lietu nomenklatūras loma un nozīme organizācijas darbībā

5.2.  Lietu nomenklatūras termiņi un izmaiņu veikšana lietu nomenklatūrā. Lietu veidošana, saglabāšana un iznīcināšana

5.3.  Arhīvs un arhivēšanas pamatprasības

PERSONĀLA LIETVEDĪBA

Lektore: Iveta Tumaščika, Mg. iur.

 1. Normatīvie akti, kas regulē personāla dokumentu pārvaldību
 2. Personāla dokumenti: amata apraksts
 3. Amata apraksta izstrāde sekretāram vai lietvedim
 4. Personāla dokumenti: darba līgums, vienošanās par darba līguma grozījumiem, personas kartiņa, personas lieta, darba kārtības noteikumi
 5. Personāla dokumenti: personāla rīkojumu veidi, personas kartiņa, personas lieta, darba kārtības noteikumi
 6. Vienošanās par darba līguma grozījumiem gatavošana, personāla rīkojumu izstrāde
 7. Darbinieku atlase: darba sludinājums, atlases intervijas jautājumu izstrāde, pretendentu informēšana
 8. Darbinieku pieņemšana darbā: dokumentu sagatavošana, iepazīstināšana ar uzņēmumu, adaptācija, pārbaudes laiks
 9. Darba sludinājuma izstrāde
 10. Intervijas jautājumu sagatavošana
 11. Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā
 12. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu gatavošana, personāla rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu izstrāde
 13. Darbinieku apmācību plānošana, realizēšana, dokumentēšana
 14. Darbinieku novērtēšana un procesa dokumentēšana
 15. Darbinieku motivācija

Dalības maksa:

88,00 EUR (samaksājot visu summu uzreiz)

98,00 EUR (veicot maksājumu 2 daļās)

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiek izsniegtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi!

Pieteikšanās un vairāk informācijas:

tālr. 26354505; e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt