Produkta veidošana un pārdošana

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

1. Produkta (preces/pakalpojuma)veidošana

1.1. Produkta definēšana

1.2. Produkta veidošanas pamatprincipi

1.3. Produkta veidojošo elementu noteikšana un pielietošana

1.4. Nozares (tūrisma /skaistumkopšanas) resursu noteikšana, to izmantošana produkta veidošanā

1.5. LR likumdošana saistībā ar produkta veidošanu un pārdošanu

2. Produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija

2.1. Izmaksu noteikšana un klasifikācija

2.2. Pašizmaksas aprēķināšana un pārdošanas cenas noteikšana

3. Piedāvājuma veidošana

3.1. Produkta izstrādes pamatprincipi, produkta dzīves cikls

3.2. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru noteikšana

3.3. Produkta unikalitāte un ilgtspējība

3.4. Papildu produktu noteikšana

3.5. Konkurentu noteikšana nozarē

4. Produkta prezentācija

4.1. Informatīva apraksta izveide

4.2. Produkta apraksta vizuālais noformējums (un iesaiņojums)

4.3. Stāstījums par produktu

4.4. Produkta demonstrējums

5. Produkta pārdošana un klienta apkalpošana

5.1. Klientu vajadzības un motivācija

5.2. Pārdošanas kanāli, to pielietošanas iespējas

5.3. Pārdošanas metodes un pārdevēja prasmes

5.4. Apkalpošanas cikls (sagaidīšana, apkalpošana, atvadīšanās)

5.5. Ilgtspējīgu attiecību veidošana ar klientiem

Pasniedzēji:

  • Uldis Drišļuks, Mg. oec.;
  • Diāna Līduma, Mg. oec.;
  • Aija Kairēna Mg. oec.;
  • Inga Sprice, Dr.sc.soc.;
  • Vija Zēlerte, Mg.psych.;
  • Juta Birzniece, Mg. oec.

Mācību forma:

  • klātienē – 64 stundas
  • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

2 komentāri

Sindija Vilde saka:

Vēlos pieteikt savu savu dalību mācību kursam “Produkta veidošana un pārdošana”

PURE Academy saka:

Lai pieteiktos, lapas augšpusē uzklikšķiniet uz “Pieteikties mācībām: ŠEIT” un sekojiet tālākām norādēm.


Komentēt