Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (ar priekšzināšanām)

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 1. Mutvārdu profesionālā komunikācija
  Mutvārdu  profesionālā terminoloģija (darba instrumenti, dažādi transporta līdzekļi, agregāti, mezgli, detaļas utt. Komunikācija ar darba devēju. Profesionālā darbība. Darba intervijas. Komunikācija ar klientiem un piegādātājiem (pasūtījumi, transportlīdzekļu tehniskās problēmas, risinājumi, izmaksas). Telefonsarunas.
 2. Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana
  Teikumu veidošana (vārdu kārtība teikumos). Darbības vārda gramatiskie laiki. Prievārdi laika, vietas un veida apstākļu nozīmes izteikšanai. Prievārdu lietošana
 3. Dokumenti un tehniskā dokumentācija
  Darba līgumi, to sagatavošana angļu valodā. Darva vide un darba aizsardzība. Instrukciju izstrāde angļu valodā
 4. Lietišķa sarakste
  Lietišķas vēstules (saturs – profesionālā terminoloģija, noformējums).  Servisa profesionālā dokumentācija (uzbūve, pareizrakstība). Atskaites. CV veidošana (atbilstoši Eiropas prasībām)
 5. Elektroniskās datu bāzes
  Rezerves daļu un aprīkojuma katalogi. Elektroniskās mājaslapas.

Pasniedzēji:

 • Natālija Naumočkina, bakalaura grāds pedagoģijā (latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja)
 • Baiba Kačanova, Dr.sc.educ., Mg.philol.
 • Dace Pūre, maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā
 • u.c.

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt