Profesionālās pilnveides programmas

Skolu pedagogiem un citiem interesentiem piedāvājam šādas profesionālās pilnveides programmas:

 • Bērna tiesību nodrošināšana ar bērnu saistīto lietu izskatīšanā
  Plašāka informācija: ŠEIT
 • Lietišķā etiķete
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT
 • Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT
 • Kā novērst emocionālo un fizisko vardarbību ģimenē, skolās un citās attiecībās?
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT
 • Seksualitāte, garīgums un cilvēkkapitāla radīšana
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT
 • Pedagogu zinātniski pētniecisko kompetenču pilnveide
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT

Skolu pedagogiem noslēgumā iespēja saņemt  apliecību, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014.).

Ikvienu interesentu aicinām mācīties šādās programmās:

 • Mazā biznesa organizēšana (bezdarbniekiem par ESF līdzekļiem, citiem par maksu):
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT
 • Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās (nodarbinātajiem ar ESF līdzfinansējumu, citiem par maksu)
  Plašāku informāciju skatīt: ŠEIT


Komentēt