PURE PR 2018

IZAUGSMES AKADĒMIJA 1200X900

Aicinām organizāciju vadītājus un komunikācijas praktiķus, kā arī ikvienu citu interesentu piedalīties izaugsmi veicinošā, izglītojošā pasākumā „PURE PR 2018: Izaugsmes akadēmija vadītājiem un komunikācijas praktiķiem”, lai izzinātu aktuālākos jautājumus mūsdienu mainīgajā komunikācijas nozarē, gūtu jaunas praksē pielietojamas atziņas un pilnveidotu esošās zināšanas un prasmes.

Semināru cikls notiks 2018. gada 23. martā no plkst. 10.00 līdz 18.00 atpūtas centrā “Libava”, Liepājā.

Izaugsmes akadēmijas laikā uzmanība tiks pievērsta dažādiem ar komunikācijas jomu saistītiem jautājumiem, piemēram:

  • kā veicināt darbinieku lojalitāti, īstenojot dažādas iekšējo sabiedrisko attiecību aktivitātes;
  • kā veiksmīgi komunicēt digitālajā vidē un kādas kļūdas nepieļaut;
  • kā veidot un noturēt savstarpēji labvēlīgas attiecības ar žurnālistiem;
  • kā veidot vēstījumus pārstāvētās organizācijas prezentēšanai Latvijā un ārzemēs.

PROGRAMMAS PROJEKTS*

Laiks Aktivitāte
No 9.30 Reģistrācija
10.00-10.10 Pasākuma atklāšana
Inga Pūre, Dr. sc. soc., SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore, Liepājas Universitātes docente, sabiedrisko attiecību pētniece
10.10-10.55 Ko mūsdienās nozīmē būt profesionālam komunikācijas praktiķim: izaicinājumi, problēmas un risinājumi
Mūsdienās komunikācijas profesionālim praktiķim ir izaicinoša darbošanās, jo jāpārzina ne tikai komunikācijas instrumenti, bet jābūt lieliskam projektu vadītājam, jāpārzina digitālās komunikācijas instrumenti, jābūt psihologam, jāatrod laiks kafijai gan ar mediju pārstāvjiem, gan būtiskākajiem sadarbības partneriem, jāseko līdzi jaunumiem dažādās nozarēs, lai spētu saglabāt augstus profesionālos standartus. Lielākais izaicinājums – vai iespējams iekļauties 8 h darba dienā, vai atbildēt uz e-pastiem arī pēc darba laika beigām, vai brīvdienās atļauties nolikt telefonu malā. Vai komunikācijas profesionālis ir cilvēks orķestris vai kādas konkrētas nozares speciālists?
Kristīne Tjarve (Rīga), izglītības zinātņu maģistre ar vairāk nekā 14 gadu pieredzi sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadībā dažādās nozarēs, kas iegūta gan darbā sabiedrisko attiecību aģentūrā, gan arī uzņēmumos (Tūrisma attīstības valsts aģentūra, koncertaģentūra “Baltic Music Productions”, t/c “Galleria Riga”, “Rīgas dzirnavnieks”, “Laima”, “DPA Cycling Team”, “Bite”, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija u.c.). Astoņus gadus bijusi dažādos amatos Latvijas asociācijā sabiedrisko attiecību profesionāļiem – no izpildsekretāres līdz valdes priekšsēdētājai. Komunikācijas nozares praktiķe –  Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” komunikācijas vadītāja, British Council pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja, Latvijas Kultūras koledžas Reklāmas un sabiedrisko attiecību specializācijas vadītāja, vairāku studiju kursu lektore, Alberta koledžas un Biznesa augstskolas “Turība” vieslektore.
11.00-11.45 Iekšējās komunikācijas stāsts: kāpēc visi zina, kā vajadzētu, bet ne visi sasniedz mērķi?
Pēdējo gadu laikā atvērtajos interneta resursos pieejams neskaitāms daudzums ideju par to, kādai jābūt iekšējai komunikācijai, lai tā sekmētu organizācijas produktivitāti, darbinieku iesaisti un nodrošinātu biznesa ilgtspēju. Un rodas sajūta, ka šajā tēmā nav nekā, ko no jauna varētu atklāt. Tomēr ideālo risinājumu gūzmā, paliek neatbildēti jautājumi, kuri atklāj izaicinājumus un dilemmas: Kāpēc visiem ir skaidrs, kāda ir ideāla iekšējā komunikācija, bet ne visi šo ideālu sasniedz? Pa kurām durvīm iekšējā komunikācija ieiet organizācijā un kas nosaka tās veiksmes un neveiksmes? Kāpēc iekšējās komunikācijas stratēģiska vadība nav organizāciju ikdiena?
Ieva Zaumane, komunikācijas vadības praktiķe ar vairāk nekā 15 gadu stāžu gan valsts pārvaldes, gan biznesa organizācijās. Vadības pieredze un izpratne par iekšējās komunikācijas izaicinājumiem iegūta Tiesībsarga birojā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Korporatīvo attiecību konsultāciju uzņēmumā “Hauska&Partner”, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, VAS Latvijas Pasts. Šobrīd raksta doktora disertāciju iekšējās komunikācijas vadības tēmā RISEBA, Banku Augstskolas un SSE Rīga apvienotās doktorantūras programmas “Biznesa vadība” ietvaros.
11.50-12.35 Pasākuma loma uzņēmuma tēla veidošanā un kolektīva saliedēšanā
Juris Millers, pazīstams latviešu šovbiznesa producents, kurš organizē dažādus ar mūziku saistītus pasākumus, kā arī ir vairāku mūziķu menedžeris, vairākus gadus bijis Radio SWH dīdžejs un ētera balss; filoloģijas doktors
12.35-13.10 Tējas / kafijas pauze
13.10-13.55 Izmaiņas mediju laukā un uzņēmumu spēja reaģēt krīzes situācijās
Pasaule kļūst arvien ātrāka. Krīzes paliek arvien haotiskākas, ātrākas un neprognozējamākas. To sajūt ikviens uzņēmējs, vadītājs, komunikācijas speciālists. Mediju pasaulē mainās gravitācija, un tagad ikviens, ja vien tam ir spilgta ziņa, kļūst par mediju. Kā reaģēt uz jauno situāciju, un vai pastāvīgas krīzes ir “new normal“? Vai vispār vairs ir iespējama atsevišķa “ārējā” un “iekšējā” komunikācija? Vai katra vadītāja galvenais darbs arvien vairāk būs komunikācija?
Ivars Svilāns, komunikācijas praktiķis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē. Hansabankas (Swedbank) sabiedrisko attiecību vadītājs, “Maxima Latvija” pārmaiņu komandas loceklis un korporatīvo attiecību vadītājs. LASAP valdes loceklis. Vieslektors augstskolās un praktisks padomdevējs gudriem biznesa cilvēkiem.
14.00-14.45 Runas personas nozīmība un domino efekts riska un krīzes situācijās
Domino efektam piemīt pazīme palielināt krīzes apmērus. Viens nelaimes gadījums vai katastrofa var izraisīt nākamo. Savukārt, komunikācija ir process, kas var izraisīt domino efektu, kā rezultātā var iestāties ilgstoša krīze. Vai bijāt pamanījuši, ka domino efekta ātrums mainās? Kāda loma šajos gadījumos ir runas personai? Kad komunicēt ātrāk, kad lēnāk? Varbūt vispār klusēt? Vairumā gadījumu minētais ātrums ir ļoti liels un grūti kontrolējams. Slikta komunikācija var ietekmēt domino efekta ātrumu, attiecīgi arī ietekmējot uzņēmuma reputāciju. Daudzās finanšu krīzēs pasaulē ir bijis vērojams domino efekts. Prezentācijā apskatīsim, kāda ir domino efekta un runas personas loma banku krīžu un satricinājumu gadījumos Latvijā, kā arī analizēsim šo aspektu problemātiku.
Jolanta Derkevica-PilskungaBiznesa augstskolas “Turība” un Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes lektore, SIA “DaJo” valdes priekšsēdētāja – dažādu mārketinga un zīmolvadības projektu vadītāja. Praktiskā un zinātniskā darbība jau vairāk kā 15 gadus ir saistīta ar mārketingu, zīmolvadību un masu medijiem. Ir izstrādājusi doktora darbu riska un krīzes komunikācijā. 
14.50-15.35 Kā nepazaudēt reputāciju un sekotāju lojalitāti sociālajos medijos
Ziņu daudzums sociālajos medijos nepārtraukti pieaug un līdz ar to – cīņa par patērētāja uzmanību. Ko darba dunā aizmirstam izmantot, lai mūsu teiktais sasniegtu lielāku auditoriju, un kādos gadījumos pārcenšamies, tādejādi samazinot grūti nopelnīto uzticību?Darbs sociālajos medijos veido ne tikai konta turētāja reputāciju, bet arī sekotāju lojalitātes pakāpi, kas ir ļoti būtiska ieguldītā darba ilgtermiņa atdevei. Un uz ko koncentrēties tad, ja visam spēka nepietiek?
Inga Bandeniece (Rīga), uzņēmējdarbības maģistre, 14 gadu pieredze mediju vadībā (SIA “Mediju nams” stratēģiskās attīstības direktore, žurnāla “Una” dibinātāja u.c.), sabiedrisko attiecību praktiķe (iepriekš padomniece komunikācijas jautājumos IZM ministram un starptautiskajai izstāžu kompānijai “Latexpo”), LiepU vieslektore
15.35-16.00 Tējas / kafijas pauze
16.00-16.45 Influenceri bez ietekmes?
Gadskārtējā un plašā 3,5 tūkstošu komunikācijas speciālistu aptauja „The European Communication Monitor 2017” 50 valstīs, tostarp Latvijā, parādīja, ka 90% Eiropas komunikatoru nosauc sociālos tīklus par vissvarīgāko saziņas kanālu ar mērķauditorijām. Daudzu zīmolu un organizāciju vidū šodien kļūst moderni uzsākt  sadarbību ar tā sauktajiem influenceriem – sociālo mediju lietotājiem ar lielu sekotāju bāzi. Bet vai zinām, kā to darīt stratēģiski un efektīvi? Prezentācijā tiks stāstīts par to, kāda ir šīs sadarbības specifika, izaicinājumi un iespējas, kā arī kam būtu jāpievērš uzmanība, domājot par sadarbību ar sociālo mediju slavenībām.
Olga Kazaka, Dr. sc. comm., ir partnere komunikācijas aģentūrā A.W.Olsen & Partners, kā arī Latvijas Universitātes docente. Gandrīz 20 gadu pieredze komunikācijas jomā, konsultējot Latvijas un starptautiskos uzņēmumus korporatīvās komunikācijas jautājumos. 2013. gadā ir saņēmusi Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem Gada balvu par sabiedrisko attiecību nozares attīstīšanu akadēmiskajā vidē.
16.50-17.35  Viltus ziņas un roboti – kā uzņēmumiem saglabāt reputāciju?
Kā mākslīgais intelekts un automatizācija tiek izmantoti, lai izplatītu viltus ziņas? Kā tas skar ne tikai valstis, bet arī privāto sektoru.
Linda Curika vada komunikāciju NATO Stratēģiskās Komunikācijas Izcilības Centrā. Ilgstoši bijusi pētniece un komunikācijas profesionāle, vadot komunikāciju vienā no lielākajiem pētniecības centriem Baltijā – sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS. Linda ir akadēmiskā žurnāla “Defence Strategic Communications” redaktore. Bijusi viena no TEDx Riga runātājām 2016.gadā, stāstot par iekļaujošu komunikāciju.
17.35-18.00 Jautājumi. Atbildes. Diskusijas
Apliecības

Semināru ciklā aicināti piedalīties gan iestāžu un organizāciju vadītāji, gan sabiedrisko attiecību, mārketinga, reklāmas un citu komunikācijas jomu praktiķi.

Dalības maksa: šeit

Pieteikšanās: šeit

Par pasākuma vietu: šeit

* Ņemot vērā semināru vadītāju darba specifiku, pasākuma organizatori brīdina, ka semināru vadītāji var tikt mainīti.

 

Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības!

Pasākumu atbalsta:

Basic CMYK

 Liepajas_teatra_logo 


Komentēt