Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

Laiks: 2017. gada 3. un 4. novembrī, 10. un 11. novembrī

2 nedēļas nogales – piektdienās no 17.30 līdz 20.20 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.20

Apjoms: 24 akad. stundas (2 nedēļas nogales)

Ja būs interese, piedāvāsim vēl vienu nedēļas nogali mācības turpināt (kopā – 36 akad. stundas)

Mērķauditorija: ikviens interesents, kas vēlas paaugstināt savu saskarsmes kompetenci dažādos saskarsmes kontekstos

Lektore: Vija Zēlerte, Mg.psych., ģimenes psihoterapeite, organizāciju supervīzore, LiepU lektore

Tēmas: 

  • Saskarsmes  daudzveidība un raksturojums
  • Verbālā un neverbālā  saskarsme.
  • Emociju garastāvokļa ietekme uz saskarsmi
  • Temperaments, temperamenta  atšķirības  saskarsmē
  • Negatīvās emocijas un saskarsme
  • Individualitāte un uzvedība
  • Ar konfliktiem, to risināšanu saistīto jautājumu aktualizācija
  • Konfliktu veidi: iekšējie, starppersonu un starpgrupu. Konflikta dinamika un analīze
  • Konfliktu vadīšana un risināšana dažādās situācijās

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības!

Skolu pedagogiem noslēgumā iespēja saņemt  apliecību, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014.)!

Dalības maksa:

68,00 EUR (24 ak. h)

88,00 EUR (36 ak. h)

Pieteikšanās un vairāk informācijas:

tālr. 26354505; e-pasts: info@pureacademy.lv

Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!


Komentēt