Saziņa 21.gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM: ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mērķis:

attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Digitālā pratība

 • Informācijas meklēšana
 • Satura radīšana
 • Kritiskā domāšana
 • Ekrāna laiks
 • Digitālā veselība

Digitālā drošība

 • Interneta drošība
 • Paroļu aizsardzība
 • Kontaktu riski
 • Satura riski (privāti un publiski dati)
 • Uzvedības drošība sociālos tīklos
 • Datu drošība
 • Privātums

Digitālā identitāte

 • Digitālais pilsonis
 • Digitālais līdzradītājs
 • Digitālais uzņēmējs

Sadarbība digitālajā vidē

 • Dalība kopienās
 • Sadarbība tiešsaistē
 • Komunicēšana tiešsaistē

Digitālā emocionālā inteliģence

 • Sociālā un emocionālā izpratne
 • Emocionālā pašregulācija
 • Tīkla etiķete

Pasniedzēji:

 • Inga Bandeniece, Mg. oec.
 • Dina Barute, Mg.sc.educ.
 • Ingūna Tomsone, Mg.sc.soc.
 • Inga Bauže, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija

Mācību forma:

 • klātienē – 64 stundas
 • tālmācība – 16 stundas

Pilna mācību maksa: 360,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 36,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt