Sekretārs

Veidojam jaunu grupu – mācības plānojam sākt 2020. gada februārī!

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību ilgums: 10 mēn.

Mācības notiek nedēļas nogalēs. Plus angļu valodas un krievu valodas nodarbības izvēlētajā laikā un zināšanām atbilstoša līmeņa grupā.

Programmas saturs: dokumentu pārvaldība, personāla lietvedība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, uzņēmējdarbības pamati, praktiskā stilistika un  rediģēšana, angļu valoda, krievu valoda, darba un vides aizsardzība, saskarsmes pamati, lietišķā etiķete, sekretāra darba organizācija, darba tiesiskās attiecības, kvalifikācijas prakse.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Diāna Līduma, Mg.oec.; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Sprice, Dr.sc.soc.; Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 880,00 EUR (10 mēn.)

Iespēja maksāt pa daļām – 88,00 EUR mēnesī.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt