Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (sekretārs)

Profesionālās tālākizglītības programma

Programma ir akreditēta uz maksimālo laiku (6 gadiem)

Sekretārs bieži ir ne tikai pirmā persona, ar kuras smaidu un labvēlību saskaras ikviens esošais vai potenciālais klients, bet arī “klusais rūķītis”, kurš padara daudzus mazos darbiņus, kas gala rezultātā ir lielum lielais darbs, lai uzņēmums funkcionētu sakārtoti un organizēti!

Iegūstamā kvalifikācija: sekretārs

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību apjoms: 960 akad. stundas (10 mēneši)

Programmas saturs:

 • dokumentu pārvaldība,
 • personāla lietvedība,
 • informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika,
 • uzņēmējdarbības pamati,
 • praktiskā stilistika un  rediģēšana,
 • angļu valoda,
 • krievu valoda,
 • darba un vides aizsardzība,
 • saskarsmes pamati,
 • lietišķā etiķete,
 • sekretāra darba organizācija,
 • darba tiesiskās attiecības,
 • kvalifikācijas prakse.

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Diāna Līduma, Mg.oec.; Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Sprice, Dr.sc.soc.; Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 1220,00 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt