Tūrisma pakalpojumi

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM: ŠEIT

Programma tiek gatavota akreditācijai!

Programmas mērķis: izglītošanās procesā sagatavot kvalificētus tūrisma pakalpojumu konsultantus, kuri spēj apkopot klientu pieprasījumu, konsultēt klientus par tūrisma pakalpojumiem, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem,  sagatavot piedāvājumus klientam, veikt pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu.

Iegūstamā kvalifikācija: tūrisma pakalpojumu konsultants

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību ilgums: 10 mēneši

Programmas saturs:

 • Tūrisma pamati
 • Tūrisma ģeogrāfija
 • Tūrisma produktu izstrāde
 • Tūrisma grupu organizācija un vadība
 • Darījumu tiesiskās attiecības tūrismā
 • Dokumentu pārvaldība
 • Digitālais mārketings
 • Darbs ar klientu
 • Lietišķā etiķete
 • Informācijas tehnoloģijas (IT) un datu statistiskā analīze
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā angļu valoda
 • Lietišķā krievu valoda
 • Latviešu valodas praktikums
 • Kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

Pasniedzēji: Ilze Grospiņa, Mg. env. paed.; Ina Stola, Mg. paed.; Inga Bandeniece, Mg. oec.; Daiga Ercuma, Mg. oec.; Diāna Līduma, Mg. oec.; Ilva Magazeina, Mg. sc. educ.; Inga Sprice, Dr. sc. soc.;  Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Vija Zēlerte, Mg. psych., u. c.

Nodarbību laiki: pirmdienu, trešdienu, piektdienu vakari (katru nedēļu).

Ņemot vērā, pedagogu iespējas, pa retam var būt izmaiņas un mācības notikt arī kādā sestdienā.

Pilna mācību maksa: 1220,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam – 122,00 EUR)

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv

2 komentāri

Ieva Vītola saka:

Sveiki. Kādas izmaksas Tūrisma pakalpojumu programmai?

PURE Academy saka:

Pilna mācību maksa: 1220,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam – 122,00 EUR)

Atbildēt uz Ieva Vītola Atcelt atbildi