Uzsāc savu biznesu: uzņēmējdarbības pamati

Laiks:

 • 9. novembrī no 17:30 līdz 20:20
 • 10. novembrī no 09:00 līdz 11:50
 • 16. novembrī no 17:30 līdz 20:20
 • 24. novembrī no 09:00 līdz 11:50; 12.30-15.20
 • 30. novembrī no 17:30 līdz 20:20

Apjoms: 32 akadēmiskās stundas (24 h klātienē un 8 h patstāvīgais darbs biznesa plāna izstrādei)

Lektori: Diāna Līduma, Mg. oec., Iveta Tumaščika, Mg.iur., un Lilita Ābele, Mg.sc.env.

Mērķauditorija: personas, kuras vēlas uzsākt savu biznesu.

Saturs:

 • Komerclikums, juridiskās formas, to priekšrocības un trūkumi
 • Sekmīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikumi
 • Uzņēmuma plānošana (nākotnes vīzija, biznesa ideja/ misija, mērķu noteikšana biznesa attīstībai)
 • Sabiedriskās attiecības
 • Mārketings
 • Uzņēmuma un personāla vadīšana (vadīšanas funkciju realizēšana ikdienas darbībā, personāla vadīšana uzņēmuma mērķu sasniegšanai, darbu/ uzdevumu deleģēšana darbiniekiem)
 • Galvenie uzņēmuma finanšu dokumenti, to saturs un nozīme
 • Biznesa plāna sastāvdaļas un saturs

Dalības maksa: 

88,00 EUR

Piesakoties divatā – 10 EUR atlaide katram!

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas  apliecības.


Komentēt