Vardarbības novēršana ar izglītības un kultūras līdzekļiem

Veidojam jaunu grupu mācībām augustā vai septembrī!

Precīzs laiks tiks noteikts, ņemot vērā interesentu iespējas un vēlmes.

Apjoms: 12 akad. stundas

Mērķauditorija: ikviens interesents, kas vēlas paaugstināt savu saskarsmes kompetenci dažādos saskarsmes kontekstos

Lektors: Arturs Šulcs, seksologs, pārmaiņu treneris

Tēmas:

  • Operacionālie jēdzieni: vardarbība, pārnese, neiroze, garīgums, empātija, harmoniski domāšanas, runas un rīcības modeļi.
  • Situācija vardarbības jomā: vardarbība sabiedrībā, skolā, ģimenē, citās attiecības u.c.
  • Vardarbības veidi, izcelsme un pārmantojamības ceļi.
  • Vardarbības novēršanas virzieni.
  • Vērtībizglītība vardarbības novēršanas kontekstā: vērtības, dažādu vērtību sistēmu salīdzinājums.
  • Emocionālas un jutekliskas inteliģences izglītība vardarbības novēršanai un empātijas veidošanai mūsdienu Latvijas sabiedrībā.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, seksualitātes un cilvēkkapitāla jomā.

Kursu noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Skolu pedagogiem noslēgumā iespēja saņemt  apliecību, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014.)!

Dalības maksa:

48,00 EUR

Pieteikšanās un vairāk informācijas:

tālr. 26354505; e-pasts: info@pureacademy.lv


Komentēt