Veselības dienas 2018

Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību no 21. līdz 24. augustam īstenoja Veselības dienas bērniem Liepājā projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

Četru dienu garumā ar bērniem strādāja trīs audzinātāji un pieredzes bagāti, augsta līmeņa nodarbību vadītāji – Ērika Gintnere, Inese Gūtmane, Olga Glikasa, Helēna Vecenāne, Arturs Šulcs, Kaspars Lauris un Ieva Seleņa.

Bērniem tika piedāvātas izglītojošas nodarbības un dažāda veida fiziskās aktivitātes – stafetes, rotaļas, vingrošana veselībai un labsajūtai. Dalībnieki apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus, izzināja fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, mācījās pieņemt sevi un savu ķermeni, sprieda par vardarbības novēršanu saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pētīja drošību interneta vidē u.c.

Dalībnieki ar ieinteresētību, zinātkāri, aizrautību, pozitīvu attieksmi un radošu pieeju piedalījās gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās. Bērnos bija vērojama disciplinētība, kārtīgums un pieklājība, kas priecēja gan nometnes audzinātājus, gan arī pieaicinātos pedagogus, kā rezultātā bija iespēja realizēt visu iecerēto un, ņemot vērā bērnu vēlmes, īstenot arī papildus aktivitātes.
Īpaši bērniem patika nodarbība “Pirmās palīdzības ABC”, ko vadīja Ieva Seleņa. Nodarbības laikā bērni ar aizrautību inscenēja dažādus negadījumus – lika apsējus, pareizā stāvokli novietoja cietušo, mērija pulsu un klausījās sirdspukstus, kā arī pārrunāja, kā pareizi rīkoties dažādos nelaimes gadījumos.

Nodarbībās par dažāda veida atkarībām bērni ļoti labprāt iesaistījās sarunās, diskusijās. Stāstīja savus novērojumus, analizēja tos, pārdomāja, kas novērotajā ir slikts, kādu ietekmi tas atstāj uz cilvēku. Savukārt nodarbības par drošību internetā, interneta un telefona atkarību bērnos raisīja pārdomas par saviem ikdienas paradumiem un rīcību internetā.

Bērniem un viņu vecākiem bija iespēja izmantot individuālas konsultācijas pie sabiedrībā plaši zināmā pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca no Rīgas.

Veselības dienas tika īstenotas specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros.

41292281_2257454160994834_3507426080967360512_n 40943282_2257455220994728_8589467694695186432_n 41299987_2257454484328135_5392542456166219776_n 41223388_2257454030994847_7150806113284259840_n 41269103_2257454884328095_4662405613643366400_n 41341793_2257455370994713_8553654964595982336_n 41343965_2257454727661444_3048456508393127936_n 41176089_2257454774328106_8367998483466027008_n 41223307_2257454984328085_8357560256942833664_n 41203488_2257454960994754_447808670558846976_n 41162382_2257454854328098_6698873393652957184_n 41155317_2257454144328169_8805749835266260992_n 41122978_2257455107661406_1241828354131230720_n 41111519_2257453880994862_3528556946401525760_n 41105485_2257454420994808_2063573267075039232_n 41092098_2257455037661413_4740016389941624832_n 41083584_2257454330994817_9159869339065647104_n 41073093_2257455450994705_5723754240791281664_n 41062812_2257454670994783_946318236046065664_n 40760393_2257453897661527_4402248221775101952_n


Komentēt